.:Vigrid Forsiden:.

NAZI-alliansen har åpnet Krigsvindu 1 på vidt gap
13. juni 2016

Russlands forsvar mot Anglozionistenes Hangarskipsgrupper

Vigrid har gjennom flere år erobret og befestet stillingen som Norge's fremste geopolitiske tenketank. Nazistenes massemedia er kun propaganda-apparater i Det Anglozionistiske Imperiets og dets NAZI-allianses tjeneste. Fra den siden kommer det kun løgner, krigspropaganda og fortielse eller tåkelegging av de faktiske forhold. Det gjelder også i dette konkrete tilfellet hvor en mengde i seg selv ikke alarmerende begivenheter samles slik at vi til sammen får en kritisk masse for start av Storkrigen i Europa.

Vigrid flagger derfor Rødt for Anglozionistenes Angrepskrig mot Russland.

For at en part skal starte en storkrig er det to grunnleggende forhold som må være til stede: Fiendtlig hensikt og Fiendtlig kapasitet. Begge disse elementene er til stede hos lederskapet og makteliten i Det Anglozionistiske Imperiet.

Dernest trenger Nazistene ytterligere to forhold som bør være oppfylt før de angriper og det er posisjonering av Nazistenes angrepsstyrker og sikring for at Russland ikke vil kunne ramme NAZI-alliansen hardt etter at de har satt inn sitt førsteslag. Begge disse elementene er kommet på plass i den første halvannen uken av juni i år.

Vi har med det fått åpnet Krigsvindu nr 1 for NAZI-alliansens storangrep på Russland.

Kort skissert har Anglozionistene og deres lakeistater i NAZI-alliansen posisjonert sine angrepsstyrker i form av store øvelser i områdene:

Flåteøvelse i havet nord for Troms

NAZI-alliansens Baltops 2016 (Sputniknews)
NAZI-alliansens Baltops 2016 (Aftenposten)

NAZI-alliansens Anaconda 2016 i Polen

To US-hangarskipsgrupper i Middelhavet


Rakettskjold rundt Russland

Over har vi fått med oss mange av de krigsforberende elementene NAZI-alliansen har ført fram mot Russlands grense, men det er mange flere også som vi kan nevne: Ukrainas økende krigshandlinger i Novorossia, Tyrkias backing av Azerbaidsjans krigshandlinger mot Armenia i Nagorno-Karabakh, US-ledete flåteøvelser i Svartehavet rett foran den russiske flåtebasen i Sevastopol samt USA- og andre NAZI-staters opptrapping i Afghanistan og Syria (Norge er med).

Det eneste NAZI-alliansen trenger er å iscensette den gnisten som tenner krigslunten og den slags har de lang trening i. Vær beredt for nå er du advart. Og hvor lenge er Krigsvindu nr 1 åpent? Så lenge disse styrkesamlingene og deres etterfølgere er på tilsvarende nivå som i dag. Vi tipper ut juni i år.

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)