.:Vigrid Forsiden:.

Orwelliansk fascisme NAZI-regimets Mål
7. september 2017

Torbjørn Røe-Isaksen og Jan Tore Sanner sleiker jødemakten

============ Original Message ============
Sent: Thu, 07 Sep 2017 20:12:44 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: postmottak@kd.dep.no, postmottak@kmd.dep.no

Cc: Anbjorg.Bakken@kd.dep.no, Anne-Kristin.Hjukse@kd.dep.no, Anne-Sofie.Holter@kd.dep.no, Asmund.Eide@kd.dep.no, Dino.Prohic@kd.dep.no, Hong.Pham@kd.dep.no, Ragnhild-Irene-Skaara.Imset@kd.dep.no, Sarah.Pierstorff@kmd.dep.no, Simen-Rommetveit.Halvorsen@kd.dep.no, Stian-Stang.Christiansen@kd.dep.no, anne-marit.schiong@kmd.dep.no, hek@kmd.dep.no, hen@kmd.dep.no, hsm@kmd.dep.no, kjersti.bjorgo@kmd.dep.no, kristell.herland@kmd.dep.no, sissel.mossing@kmd.dep.no

Subject: Orwelliansk hersketeknikk og fascisme fra Røe-Isaksen og Sanner.

Til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Kopi til pressekontakter.

Vedrørende deres felles artikkel med overskriften "Uakseptable ord" i Vårt Land i går.

At det i det hele tatt er mulig å servere en slik politikersvada med glatt ansikt er utrolig. Særlig når det kommer fra to medlemmer av et regime som aktivt og med store økonomiske midler støtter de jødestyrte nazibataljonenes folkemord i Novorossia. Støtten til NAZI-alliansens totale og hybride sivilisasjonskrig mot Russland er basert på Russofobi og føres også aktivt av det norske NAZIregimet som du, Torbjørn, og du, Jan Tore, er en del av.

Med andre ord så er det "rette ræva som feis!"

Sivilisasjonskrigen mot Russland er basert på de ledende NAZI-kreftene (Nord-Amerikanske ZIonistene) hvor de jødiske finansoligarkene, som Georg Soros er et godt eksempel på, har enorm og kontrollerende makt. For den som vil se på hvilke krefter som styrer vår del av verden, inklusive Norge, kommer man ikke utenom en kritisk analyse og vurdering av jødenes makt og innflytelse. En makt og innflytelse som er enorm også her i Norge. Noe dere to bekrefter med artikkelen deres.

I tillegg til å bekrefte at Lysglimt Johansen her helt rett i sine legitime ytringer om jødisk makt og innflytelse i Norge bekrefter dere samtidig at Norge under ledelse av det NAZI-regimet dere tilhører er på vei mot et fascistisk Orwelliansk 1984-samfunn hvor enhver ytring som kan skade makthaverne er kriminalisert. Med det dreper dere enhver offentlig diskurs om de mest vesentlige forholdende i samfunnet. Og det virker helt bevisst.

La oss se på et par eksempler fra artikkelen deres: "Dessverre velger Alliansen å spille på grumsete mistenksomhet og mistro mot jøder,......"  Sitat slutt. Ja, gjør virkelig Alliansen og Lysglimt Johansen det? Hva sier så denne Lysglimt? Og hvilke motargumenter har dere og jøden Ervin Kohn??? Så langt har dere ingen og det er lite som tyder på at dere noen gang våger dere på å gå inn i en debatt dere er dømt til å tape. Et eksempel til fra artikkelen: "Vi mener den aktuelle partilederen har tydd til hatefulle ytringer når han legger frem konspirasjonsteorier om sionistisk innflytelse."  Hæ, Har dere røyka sokkene deres mens dere skriver artikkelen? Like greit at du sier det rett fram: Analyser av jødisk makt er per se "Hatefulle Ytringer".

Jeg utfordrer dere begge to til knallhard og åpen debatt både om jødenes ekstreme makt i Norge og vår del av verden og hvordan det nåværende NAZI-regimet i Norge opptrer som lakeier for dem. Både nasjonalt og internasjonalt. Dere vil bli knust!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Kjemp for Nordisk Sivilisasjon i Vigrid eller dø som en feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)