.:Vigrid Forsiden:.

Jødene er vår Ulykke
8. mai 2017

Bildet: Den hvite mann utrydder indianerne - Jødene utrydder den hvite mann

----- Original Message -----
Sent: Mon, 08 May 2017 09:08:11 +0200
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: anders.giaever@vg.no, guri.norstrom@nrk.no

Subject: Antisemittisme/Anti-jødisme

Til propagandistene Anders Giæver i VG og Guri Norstrøm i NRK

Vedrørende artikler du, Anders, har skrevet i VG med tittel "Den evige påstanden" og du, Guri, har skrevet for NRK med tittel "Ny rapport: Advarer mot antisemittisme i Tyskland".

Begge bruker avledingsbegrepet "antisemittisme" i stedet for begrepene, antizionisme eller antijødisme som forteller mer om hva ved den internasjonale jødedommen man er imot. Og at det er jødene man snakker om og ikke semittene som rase eller etnisk begrep, som jo også omfatter araberne. Med andre ord har dere valgt en avledingsstrategi for å få vekk fokus på at det er jødene som sådan det reageres på. Nok om semantikken, men bruk riktige ord neste gang.

I ordet anti-jødisme ligger selve svaret på grunnlaget for artiklene deres. Anti-jødisme er reaksjonen på jødisme i et ikke-jødisk samfunn. Det er altså jødene selv som gjennom sin adferd i ikke-jødiske samfunn ned gjennom historien selv har skapt motstanden og motviljen mot seg selv. Anti-jødisme er det ikke-jødiske samfunnets biologiske forsvar mot en inntrengende parasitt og den mest naturlige ting av verden. Jødene har skapt det selv og den eneste måten å bli kvitt anti-jødisme på er at jødene selv flytter til sitt eget land. I dag Israel.

Siden vi er inne i mai, som er Grunnlovsfeiringens måned, kan det være på sin plass å se på hva Norges i 1814 klokeste hode, Christian Magnus Falsen, sa om jødene og som Riksforsamlingen på Eidsvold skrev inn i Grunnloven som en av de fremste og viktigste paragrafene: "Jødene er fortsatt nektet adgang til Kongeriket Norge"

Ettertiden har gitt Falsen og de andre Eidsvoldsmennene fullstendig rett. I dag dominerer jødiske finansoligarker hele det Anglozionistiske Imperiet med enerett på formannsvervet i det amerikanske Federal Reserve. Også i Europa står de jødiske finansoligarkene bak, krig, terror og folkemord som i Novorossia med Kolomoyskyi som eksempel. Jødinnen Mad. Albright var ansvarlig, som amerikansk utenriksminister, for bombingen av sivile mål i Serbia i 1999, og som godt eksempel på udemokratisk innblanding i selvstendige europeiske stater er den jødiske oligarken George Soros et ferskt og glimrende eksempel.

Så problemet er altså, sett fra de europeiske folkenes side, ikke anti-jødisme, men at ikke anti-jødismen er sterkere slik at vi kan bli kvitt jødismen og styre oss selv i fred og fordragelighet utifra våre egne forutsetninger. Slik Grunnlovens far, Falsen, og de fleste andre Eidsvoldsmenne ønsket det og vedtok.

Ved å forsvare jødene og deres jødisme gjør dere, Anders og Guri, dere selv til propagandister for de jødisk/zionistiske maktinteressene og etter vår oppfatning til forrædere mot deres eget folk.

Skulle dere være interessert i å vite mer om jødene og reaksjonene på jødismen deres anbefaler jeg nettsiden vår og skulle dere være uenige i synspunktene våre inviterer og utfordrer jeg dere til å ta det opp med meg. Gjerne i åpen offentlig debatt. Dere vil bli knust.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)