.:Vigrid Forsiden:.

Russofobiske nazisympatisører vil skremme Hendrik Weber
17. februar 2018

Alexander Sakharshenko - Europas Frihetshelt og Fremtidshåp

============ Original Message ============
Sent: 17.02.2018, 13:14
From: "Tore W. Tvedt"
To: stian.eisentraeger@vg.no; Gard.Steiro@vg.no; Tora.Bakke.Handlykken@vg.no; Ola.Stenberg@vg.no; Jane.Throndsen@vg.no; Hanne.Skartveit@vg.no; Audun.halvorsen@mfa.no; bard.ludvig.thorheim@mfa.no; frode.overland.andersen@mfa.no; kristin.enstad@mfa.no; Astrid.Sehl@mfa.no; Ane.Lunde@mfa.no; Guri.Solberg@mfa.no; marte.kopstad@mfa.no; ingrid.kvammen.ekker@mfa.no; engesland@nhc.no; ekelove-slydal@nhc.no; zubillaga@nhc.no; solvang@nhc.no; djuliman@nhc.no; borchgrevink@nhc.no; inna@nhc.no; wetteland@nhc.no; csilla@nhc.no;

Subject: Skjerming av og Støtte til Folkemord i Novorossia

Til propagandist Stian Eisenträger i VG med kopi til flere vi mener saken angår siden representanter for organisasjonene deres har uttalt seg som støttespillere for det kriminelle og ulovlige naziregimet i Kiev sin terror, krig og folkemord mot den russiske befolkningen i Novorossia.

Vedrørende artikkel i VG den 16. februar i år med overskriften "UD om norsk aktivist-besøk til separatistleder: – Brudd på ukrainsk lov"

Noe mere simpelt og lavtstående enn å dekke over og støtte folkemord og krig i Europa i dag er det vanskelig å tenke seg. Men medierottene i Akersgata og nazipropagandistene i norske departementer og statsstøttede NGO'er fornekter seg ikke. En mann, Hendrik Weber, og et par hjelpere ønsker å sette seg inn i, ved førstehånds kunnskap, forholdene i de frie folkerepublikkene i Donbass og dermed slår nazipropagandistenes hatapparat til for fullt.

Her skal den modige Hendrik Weber skremmes fra å se hva som skjer i Donbass med egne øyne slik at han kan fortelle det til det norske folk senere. Det er farlig for nazistenes russofobiske hatpropaganda hvor VG er en av de fremste støttespillerne for nazistenes terror og folkemord i Novorossia. Utenriksdepartementet kunne like godt hete Nazidepartementet på grunn av sin aktive støtte til nazistenes folkemord i Donbass.

Den Norske Helsingforskomite ved generalsekretær Bjørn Engesland faller godt inn i rollen som naziproapagandist han også.

De faktiske og objektive forhold rundt de to folkerepublikkene i Donbass er at de representerer folkeviljen gjennom folkeavstemminger. Frihetskjemperne i republikkene har hindret et folkemord på millioner av Novorussere og fortjener all den støtte de kan få av sanne demokrater. Og her ligger hunden begravet: Hverken norsk media med VG i spissen eller det norske utenriksdepartementet eller den norske Helsingforskomiteen bryr seg en døyt om demokrati i noen som helst form.

De er rødglødende i sitt russofobiske hat og sin nazistiske overbevisning hvor enhver som mener noe annet må stoppes. NAZI-alliansen (NAto-ZIonistiske-alliansen=NAZI) disse nazipropagandistiske sumpreptilene tilhører hater alt russisk og vil tilintetgjøre det. Nazireptilene hater også selve ordene demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse og vil gjøre alt de kan for å utrydde dem som tror på dem. Alle som vil gi objektiv informasjon om demokratiene i Donbass blir dermed hatobjekter som må stoppes.

Så direkte til Stian i Nazi-VG, Audun i Nazidepartementet og Bjørn i Nazikomiteen: Er dere russofober? hater dere demokrati? ønsker dere å delta i utryddelsen av Novorussere? Identifiserer dere dere selv som russofobiske Nazister slik jeg oppfatter dere og omtaler dere? NAZI står for NAto-ZIonisme.

Dere er selvsagt klar over de siste vedtakene i den nazistiske forbryterorganisasjonen Verkhovna Rada i Kiev hvor hele Ukraina skal ensrettes og Porosjenko er gitt diktatorisk fullmakt til å føre krig og hvor Russland er vedtatt som aggressor og okkupant av Donbass-republikkene? Samtidig som nazibataljonene marsjerer i Kievs gater med bilder av Bandera? Og nazikameratene deres dreper sivile i Donbass. Med hjelp av NAZI-alliansens eksperter og delfinansiert av Norge.

Jeg utfordrer dere nazisøppel til åpen og direkte debatt på direktesendt TV om temaet. Både nazi-Stian, nazi-Audun og nazi-Bjørn må gjerne slå dere sammen. Jeg skal med stor fornøyelse knuse dere russofobiske nazistøttespillere i den debatten.

Hvis dere ikke våger å ta utfordringen betyr det at dere er enige i alle mine karakteristikker av dere i denne mailen og aksepterer dem med en ydmyk og bøyd nakke.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)