.:Vigrid Forsiden:.

UD og Helsingforskomiteen Hater Demokrati og fremmer Storkrig
28. november 2017

NAZI-Regimet og dets NGO-sleikere fører Hybrid Sivilisasjonskrig mot Russland

============ Original Message ============
Sent: Mon, 27 Nov 2017 22:01:48 +0100
From: "Tore W. Tvedt"
To: obo@tv2.no; stiane@vg.no; magnus.newth@vg.no; ole.kristian.strom@vg.no; engesland@nhc.no; ekelove-slydal@nhc.no; zubillaga@nhc.no; solvang@nhc.no; djuliman@nhc.no; borchgrevink@nhc.no; inna@nhc.no; wetteland@nhc.no; csilla@nhc.no; nhc@nhc.no; eos-euministerens.sekretariat@mfa.no; Ane.Lunde@mfa.no; Siri.R.Svendsen@mfa.no; frode.overland.andersen@mfa.no; kristin.enstad@mfa.no; Astrid.Sehl@mfa.no; Ane.Lunde@mfa.no; Guri.Solberg@mfa.no; marte.kopstad@mfa.no; ingrid.kvammen.ekker@mfa.no;

Subject: Naziløgner om Krim

Til propagandistene Stian Eisentrâger, Magnus Newth og Ole Kristian Strøm i VG, propagandist Øystein Bogen i TV2, ansatte i Helsingforskomiteen, statssekretær Marit Berger Røssland og pressekontakter i UD.

Vedrørende to artikler om gruppen fra Folkediplomati Norge sitt besøk på Krim i VG den 6. oktober i år med tittelen "Norske aktivister får kritikk for tur til Krimhalvøya" og TV2 2. september i år med overskriften "Kan legitimere russisk okkupasjon "

Da befolkningen på Krim i mars 2014 holdt sine to folkeavstemminger om først å løsrive seg fra det da ulovlig styrte Ukraina og deretter søke opptak i Den Russiske Føderasjon demonstrerte de noe så beundringsverdig og sjeldent som eksemplarisk demokratisk sinnelag som ble gjennomført i henhold til internasjonal lov. For det fortjente både de og den russiske president Putin Nobels Fredspris.

Jeg viser her til FN's Generalfosamlings resolusjon 63/3 av 8. oktober 2008 hvor de anmoder ICJ (International Court of Justice) i den Haag om en rådgivende uttalelse om Kosovos løsrivelse fra Serbia var lovlig. Her er den engelske teksten på anmodningen: "Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law?"

ICJ avga sitt rådgivende svar til FN's Generalforsamling den 22. juli 2010 hvor de konkluderte med at det i internasjonal lov ikke var noe til hinder for Kosovos ensidige uavhengighetserklæring. Engelsk tekst her: "The declaration of independence of Kosovo adopted on 17 February 2008 did not violate international law."

Basert på svaret fra ICJ vedtok FN's Generalforsamling den 8. september 2010 resolusjon 64/298 hvor de anerkjente svaret fra ICJ.

Særlig demonstrerer statssekretær Røssland og leder av Helsingforskomiteen Engesland ekstrem uvitenhet eller grov løgnaktighet slik de er sitert i VG sin artikkel. Takk til VG for å vise oss deres sanne ansikt.

I tilfellet Krim er dette enda mer gyldig siden Krim var en autonom republikk. Ukraina var attpåtil i mars 2014 ledet av en ulovlig kuppjunta. Krim, i motsetning til Kosovo, baserte sine to beslutninger på folkeavstemminger med stort fremmøte og rundt 97% oppslutning om både løsrivelse og søknad om opptak i Russland.

Dette er selvsagt kjente forhold for både propagandistene i norsk media og det norske regimets utenriksdepartement og Den norske Helsingforskomiteen. Når dere derfor fremstiller gruppen Folkediplomati Norge slik dere gjør stempler dere dere selv som løgnere og aktive deltagere i NAZI-Alliansens hybride og totale sivilisasjonskrig mot Russland.

All ære i denne saken går til Folkediplomati Norge og all skam og vanære går til de løgnaktige krigsfremmerne i media, UD og Helsingforskomiteen.

Skulle dere være uenige i noe i denne mailen utfordrer jeg dere til åpen debatt i direktesendt TV. Våger dere ikke det bør dere for all fremtid holde kjeften deres om temaet!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)