.:Vigrid Forsiden:.

Nazimedia og Nazi-NGO'er uten moralsk verdigrunnlag
28. april 2017

Übermensch-mentalitet i Nazimedia og Co.

----- Original Message -----
Sent: 28.04.2017, 16:32
From: "Tore W. Tvedt"
To: alf.bjarne.johnsen@vg.no; jw@nupi.no;
Cc: hanne.skartveit@vg.no; jane.throndsen@vg.no; gard.steiro@vg.no; ola.stenberg@vg.no; us@nupi.no; ojs@nupi.no; jmt@nupi.no; aw@nupi.no; kf@nupi.no; hb@nupi.no Arne Melchior@nupi.no; ko@nupi.no; ew@nupi.no; bdc@nupi.no;

Subject: Naziløgnpropaganda om Nazialliansens sivilisasjonskrig mot Russland

Til propagandistene Alf Bjarne Johnsen i VG og Julie Wilhelmsen i NUPI med kopi til ledere i VG og NUPI.

Vedrørende artikkel i VG i går med tittel "Så nær har NATO og Russland vært storkonflikt".

Julie Wilhelmsen fremstår som en ihuga nazipropagandist og krigshisser når hun fremmer den løgnaktige påstanden om "at annekteringen av Krim, et sjokkerende og grovt folkerettsbrudd.......".  Julie viser her en dyp forakt for selve det demokratiske fundament som er basert på folkenes rett til selvbestemmelse slik folkeavstemminger viser det. Da den ulovlige jødestyrte nazimorderbanden tok makten gjennom et ulovlig, blodig og udemokratisk kupp i Kiev var det første de gjorde å sette i gang folkemordet på russere i Novorossia og russere fra Krim. Kuppet var forøvrig dirigert fra USA og det temmelig åpent også.

Befolkningen på Krim forsto hvilket antirussisk blodbad som ville komme og gjennom to folkeavstemminger med over 95% oppslutning vedtok de løsrivelse fra Ukraina og søknad om opptagelse i Den Russiske Føderasjon. Når du, Julie, ikke nevner dette og du, Alf, ikke trekker det inn demonstrerer dere en total mangel på et moralsk verdifundament og en forakt for demokratiske spilleregler som er typiske for nazipropagandister.

Nazialliansen, som dere propaganderer for, har basert seg på det nazistiske "Übermensch-begrepet" hvor man definerer at egen overlegenhet rettferdiggjør ethvert overgrep mot dem man definerer som "mindreverdige".  Det ordet som Anglozionistene og dets Naziallianse bruker er "Eksepsjonalitet". En "eksepsjonalitet" som bryr seg null om noen millioner europeere dør i den storkrigen dere nazipropagandister nå jobber hardt for å sette igang. Siden dere nazipropagandister regner dere som "eksepsjonelle" og siden dere regner med å vinne storkrigen dere tvinger frem så vil jo de fleste ofrene være hos motparten, i dette tilfellet Russland, som altså er "ikke-eksepsjonelle". Vanlig naziterminologi for "ikke eksepsjonelle" er "Untermenschen".

Disse ordene og begrepene er man i Russland godt kjente med når de kommer fra Anglozionister og Tyskland som deres vasallstat. Om en ukes tid, 9. mai, feirer det russiske folk sin store seier mot forrige bølge av "Eksepsjonelle Übermenschen" som skulle utslette de russiske "Ueksepsjonelle Untermenschen". Den nazistiske militære oppmarsjen foregår de samme stedene med de samme angrepsaksene som i 1941 og tidligere kriger som Krimkrigen i 1853 og Afghanistanfelttoget i 1840. Andre antirussiske felttog kan nevnes.

Historien gjentar seg, men for å forstå det kreves det faktabasert historisk kunnskap og ikke bare etterplapring av nazistisk hatpropaganda slik dere to, Alf og Julie, gjør i denne artikkelen.

Mitt forslag til dere er at dere oppdaterer dere på to konkrete områder: Det første og viktigste er et moralbasert verdigrunnlag i motsetning til den hatefulle verdiløse nazistiske krigshissingen og løgnspredingen dere nå driver med. Det andre er å lære dere litt faktabasert historie gjennom stoff Vigrid har gjort tilgjengelig som de eneste i Norge. Her om Nazialliansens sivilisasjonskrig mot Russland og her om Det Anglozionistiske Imperiets agenda for globalt enevelde.

Skulle det være noe i denne mailen dere er uenige i, Julie og Alf, så ta kontakt om det slik at vi sammen kan sortere det ut.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)