.:Vigrid Forsiden:.

Nazi-løgn fra Børge Brende
31. mars 2017

Børge: Dokumenter eller hold kjeften din!

----- Original Message -----
Sent: 31.03.2017, 10:53
From: "Tore W. Tvedt"
To: utenriksminister@mfa.no

Subject: Fake Nazi News i VG-Debatt av Børge Brende

Til utenriksminister Børge Brende

Vedrørende din artikkel i VG-Debatt den 29. mars 2017 med tittel "Russland og Norge møtes i nord".

Det er nærmest latterlig, hyklerisk, dobbeltmoralsk og idiotisk når du, Børge, som minister i et av landene i terrororganisasjonen NATO eller NAZI-alliansen (NAZI = NAtoZIonist), som vi kaller den, snakker om "Russlands folkerettsbrudd".

Her er uttalelsen i sin helhet: "Sammen med våre allierte og partnere har vi reagert på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, blant annet ved å innføre restriktive tiltak. Dette er det bred politisk enighet om i Norge. Folkeretten er særlig viktig for små land: Vårt demokrati og vår velferd avhenger av at folkeretten respekteres. Vi er avhengige av en verdensorden som bygger på folkeretten og etablerte normer, ikke på den sterkestes rett."

Hallo! Er det noen hjemme mellom ørende dine, Børge? eller spiste du så mye fleinsopp i går at du bare babler i vilska. Høres faktisk slik ut når en minister i et av de mest ihuga Nazi-regimene i NAZI-alliansen peker på andre og bruker uttrykk som "folkerettsbrudd", "Folkeretten er særlig viktig for små land", "at folkeretten respekteres", "en verdensorden som bygger på folkeretten..........,ikke på den sterkestes rett".

Hykleriet ditt og dobbeltmoralen din er til å bli kvalm av, Børge! Et par stikkord: Norges deltagelse i å åpne opiumstrafikken i Afghanistan, Norges deltagelse i slaktingen av sivile og ødeleggelsen av Afrikas mest blomstrende stat, Libya, Norges deltagelse i folkemordet på russerne i Novorossia og generelt Norges aktive støtte til Det Anglozionistiske Imperiets hybride angrepskriger over hele kloden mot alle som ønsker selvstendighet og frihet.

Jeg utfordrer deg, Børge, med eller uten fleinsopprus til å dokumentere grunnpåstanden din med konkrete fakta: Nemlig hvilke folkerettsbrudd Russland har begått. Konkret: Når, mot hvem og på hvilken måte. Og selvsagt referanse til en kjennelse fra ICJ (International Court of Justice) som underbygger påstanden din. Fram til en slik kjennelse foreligger er det kun en løs påstand av Fake Nazi News-typen.

Kan du ikke det er du avslørt som en ren Nazi-løgner og Nazi-krigshisser som fullt ut fortjener tilnavnet ditt; Nazi-Børge!

Har du motforestillinger mot mailens innhold så ta det direkte opp med meg slik at vi kan møtes i åpent og direktesendt TV for en debatt om temaet.

Her har du noe stoff å oppdatere deg på imens.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)