.:Vigrid Forsiden:.

Faktafeil og ukritisk i VG
27. mars 2017

Krims befolkning lærte Verden hva Demokrati betyr - Nazistene hater det!

----- Original Message -----
Sent: 27.03.2017, 22:03
From: "Tore W. Tvedt"
To: alf.bjarne.johnsen@vg.no
Cc: utenriksminister@mfa.no

Subject: Tannløs nazipropaganda

Til nazipropagandist Alf Bjarne Johnsen i VG med kopi til Børge Brende.

Vedrørende din artikkel i VG i går med tittelen "Første gang siden de tok Krim: Nå reiser Brende til Russland"

Du, Alf, starter med standard nazipropaganda i overskriften med det russophobiske hatmantraet om at Russland "tok Krim". Dere nazipropagandister forstår visst ikke forskjellen på "å ta" og det å akseptere. Russland aksepterte en søknad fra de frie og uavhengige republikkene Sevastopol og Krim etter at disse på den mest eksemplariske demokratiske måte hadde løsrevet seg fra den ulovlige, jødestyrte nazimorderjuntaen i Kiev i mars 2014.

Dere i nazimedia, som VG, hater tydeligvis alt som smaker demokrati og foretrekker heller jødestyrte nazibataljoners folkemord på Novorussere. Fy faan for noen lavtstående, hatefulle nazikryp dere fremstår som. Hvor får dere nazihatet deres fra? Det eneste som står i hodet deres er å fremme storkrigen i Europa for å legge Russland og med dem store deler av Europa i ruiner igjen for å tekkes makthaverne i Det Anglozionistiske Imperiet.

Lenger nede i artikkelen refererer du Brende om at Norges sanksjoner mot Russland ikke er bilaterale, men en del av de felles europeiske sanksjonene. Dette gjør du uten kritiske motspørsmål. Saken er jo den at Norges sanksjoner er bilaterale og frivillige siden vi ikke er medlem av EU som har felles sanksjoner. Det er som en forbryter som "bare har vært med de andre" og derfor ikke har egen skyld. Og det er faktisk på et så lavt kriminelt nivå nazi-Børge tydeligvis trives.

Du siterer nazi-Børge på at "Norge har vært en del av en felles europeisk reaksjon på russiske folkerettsbrudd."  Hæ? Når og i hvilken anledning har Russland begått folkerettsbrudd - i flertall. Børge Brende serverer deg her en glatt naziløgn som NAZI-alliansens grunnlag for sivilisasjonskrig mot Russland, som forøvrig startet lenge før 2014.

Så vidt meg bekjent er ikke Russland kjent skyldig i "flere folkerettsbrudd" i noen internasjonal rett hvor Russland er med, som ICJ (International Court of Justice). Både Russland og Ukraina er medlemmer fra starten av og det var ICJ som behandlet og dømte i saken om Kosovo's ensidige løsrivelse fra Serbia. Her er altså både tilgjengelig rett og fersk presedens.

Her har du noe stoff til ettertanke, Alf.

Hva du, Alf, og nazi-Børge gjør er å presentere nazipropaganda som hører hjemme i den kloakken dere henter nazihatet deres fra.

Jeg utfordrer både deg, Alf, og nazi-Børge til åpen og offentlig debatt på direktesendt TV om temaet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)