.:Vigrid Forsiden:.

E-sjefen og VG med løgn og forvrengninger

----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 09, 2017 at 12:41 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: oda.leraan.skjetne@vg.no

Cc: Torry.Pedersen@vg.no, Hanne.Skartveit@vg.no, gard.steiro@vg.no, Jane.Throndsen@vg.no, Sven-Harald.Halvorsen@fd.dep.no, dra@fd.dep.no, elk@fd.dep.no, frandgaard@fhs.mil.no, info@garden.no, info@njhq.no, kag@etj.no, khg@oslo.mil.no, lhallingstorp@mil.no, lijo@fd.dep.no, lremme@mil.no, mdybsland@mil.no, mlauritsen@mil.no, nskaret@oslo.mil.no, roawold@mil.no, rostad@marinen.no, skogmo@army.no, sroen@mil.no, stonningolsen@mil.no, tmoller@mil.no, tmosvold@mil.no, vfi@fd.dep.no

Subject: VG og E-sjefen farer med løgn og forvrengninger

Til Ledelse og propagandist i naziblekka VG med kopi til propagandakontakter i det norske Nazimilitæret.

Vedrørende artikkel i VG den 8. mars 2017 med tittel "E-sjefen tror det er vanskelig for Russland å påvirke nordmenn".

Artikkelen sprer ukritisk videre løgnene og nazi-forvrengningene fra en av landets fremste nazipropagandister i tjeneste hos det norske lakeiforsvaret til Det Anglozionistiske Imperiet vi er erobret av og underlagt siden mai 1945.

Hele den innebygde videoen og artikkelen forøvrig er reinspikka nazipropaganda ment for å bygge opp under det norske folks russophobiske holdninger slik at det er hjernevasket av nazimedia siden NAZI-alliansen angrep den russiske verden militært  den 24. mars 1999.

Fra den dagen av har NAZI-alliansen, inklusive Norge, ført en total asymmetrisk hybridkrig mot Russland og alle andre land som nærer vennlige følelser for Russland og det russiske folk.

Det blodige statskuppet i Kiev, Ukraina, i 2014 var iscenesatt av de samme kreftene som styrer det norske naziregimet og det norske militæret. Både det norske naziregimets finansielle og politiske støtte til det jødestyrte folkemorderregimet i Kiev og deres nazibataljoner samt det  norske militæres støtte til og deltagelse i NAZI-alliansens militære innringing av Russland er forberedelser til den type angrepskrig som Nürnberg-tribunalet dømte tyskerne til døden for i 1946.

VG's manglende kritiske holdning er typisk for 100% av norsk nazimedia, men likefullt på et så lavt moralsk plan at selv kloakkrottene i Akerselva holder seg for gode til det. Kloakkrottene i Akersgata derimot, VG inklusive, befinner seg kun på det nivået.

Det er bare å håpe at når bombene Akersgata-rottene og nazilakeiene i det norske naziregimet og dets militære arm er så kåte på skal regne over oss vet hvor de skal lande.

Skam deg, Oda, for å delta totalt ukritisk i en slik krigshissende nazipropaganda. Jeg utfordrer deg og resten av nazipropagandistene i VG sammen med propagandistene i Nazimilitæret til åpen og offentlig debatt om temaet, men det tør vel ikke dere feige nazipropagandarotter å stille opp i.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Kjemp for Nordisk Sivilisasjon i Vigrid eller dø som en feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)