.:Vigrid Forsiden:.

Naziløgner i VG (Vanviddets Galskap)

Høyreekstreme Naziblekka VG støtter Nazistenes Folkemord i Novorossia
Myrdete Novorussere - Er dette VG's våte drøm? Ser slik ut:(

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, August 30, 2016 at 12:11 AM
From: "Tore W. Tvedt"
To: nora@vg.no, nora.thorp.bjornstad@vg.no, rune.thomas.ege@vg.no

Cc: Torry.Pedersen@vg.no, Hanne.Skartveit@vg.no, gard.steiro@vg.no, gard.steiro@vg.no, Jane.Throndsen@vg.no

Subject: Naziløgner i Vanviddets Galskap (VG)

Det er et latterlighetens skjær over nazimedia som VG som vel er en forkortelse for Vanviddets Galskap sett utifra avisens ukritiske krigshissing mot Russland. Latteren sitter likevel fast i halsen siden den europeiske storkrigen VG deltar i forberedelsene til vil ramme oss andre også og ikke bare nazipropagandistene som hisset til den.

I dag har VG (Vanviddets Galskap) en artikkel med tittelen "Slik omringer Putin Ukraina". Overskriften er laget for å forsterke nazimedias hatkampanje mot personen Putin. For selv ikke disse løgnaktige demokratihatende nazipropagandistene som har kokt opp denne nazistiske propaganda-artikkelen tror vel at et er Putin som "omringer" Ukraina.

Man må være bra dum eller ensporet fanatisk for å mene at det er Russlands militære styrker som "omringer" Ukraina selv om nazipropagandistene vil ha zombiene som abonnerer på naziblekka VG til å tro det. Omringing og sivilisasjonskrig er det NAZI-alliansen som fører mot Russland og den jødestyrte nazistaten Ukraina er en direkte del av denne asymmetriske hybridkrigen mot Russland og alt russisk.

Som kilder bruker VG's nazipropagandister andre betalte funksjonærer i Norges nazimiljø som servilt og slavisk utførerer alle ordrer og direktiver fra NAZI-alliansens Anglozionistiske lederskap.

La meg bare få påpeke en ren og skjær standard naziløgn som er selve mantraet i kravet om storkrig mot Russland som vil legge store deler av Europa øde igjen. Nazipropagandistene uthever setningen med rød skrift for å forsterke virkningen: "Russlands president Vladimir Putin var forrige helg på den annekterte Krim-halvøya."

Ren naziløgn av Nora Thorp Bjørnstad og vi tror ikke det skyldes dumskap eller uvitenhet. Vi tror det skyldes hat mot demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse som er hva som ligger bak Krim's løsrivelse fra forbryterjuntaen i Kiev og dets innlemmelse i Den Russiske Føderasjon. Selvsagt vet nazipropagandistene i Vanviddets Galskap (VG) det, men skrive  det kan de ikke. For dette er mantraet som skal sikre befolkningen i NAZI-alliansen sin aksept for sivilisasjonskrigen mot Russland. Også når den blir en ren militær storkrig. Hvor disse nazipropagandsitene får alt hateet sitt fra er vanskelig å si, men vi må alle en dag betale prisen for hatet og krigskåtheten deres.

Vi i Vigrid utfordrer VG's nazipropagandister som står bak denne artikkelen til åpen og direkte debatt om Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianses sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden. Men disse nazifeigingene våger nok ikke det.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Kjemp for Nordisk Sivilisasjon i Vigrid eller dø som en feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)