.:Vigrid Forsiden:.

Abid Raja med Ekstremistbildet
2. mars 2019

Mailen som Debattartikkel på torewtvedt.net

============ Original Message ============
Sent: Saturday, March 02, 2019 at 4:39 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: Rundt 150 tillitsvalgte i Venstre

Subject: Abid Raja - Venstre står til ansvar

Til tillitsvalgte i partiet Venstre

For en dag eller to siden scrollet jeg TV2 sin nettside og skvatt litt da jeg så et bilde av meg selv der. Skvatt siden jeg ikke har vært i offentlighetens lys på mange år. Bildet av meg var på en samleplakat sammen med tre offentlig markerte muslimer og ble holdt av Venstres toppleder Abid Raja. Anledningen var et program på TVNorge som het "Mandagsklubben" hvor han, ifølge TV2-artikkelen, skal ha brukt bildet til å slå vitser om ekstremister i Norge.

Her er Raja med bildet

og her er artikkelen til TV2 med bildet og tilhørende tekst.

For eget vedkommende har jeg null problemer med at en rasefremmed politiker som Abid Raja bruker bildet av meg i en slik sammenheng eller lignende. Det må han gjerne fortsette med så lenge han staver navnet mitt riktig. Så jeg har ikke noe problem med bildevisningen og vitsingen til Raja, men det bør dere som er tillitsvalgte i Venstre ha, og det et alvorlig et også.

Ifølge Wikipedia sin artikkel om Abid Raja er Raja å regne som en antinordisk rasist. Her er sitat fra Wikipedia "........ hans etniske bakgrunn har siden ungdomsårene vært en viktig drivkraft for hans engasjement på områder som integrering....."

Venstre har altså en toppleder valgt av dere tillitsvalgte som er motivert av rasistisk tenking til fordel for egen rase og til skade, slik jeg ser det, for oss av Nordisk etnisitet. I denne sammenhengen kan vi sette Etnisitet = Rase.

Igjen, jeg har meget stor forståelse og aksept for at Abid Raja tenker og handler slik hans gener styrer han til. Det er både sunt og normalt blant alt levende liv å prioritere egen rase på andres bekostning.

Men hva da med dere blendahvite tillitsvalgte i Venstre som er av Nordisk Rase = Etnisitet?

Hvis det er riktig av Raja å være rasist som jobber for egen rase på en annen, nemlig vår Nordiske, rase's forplantningsterritorium så må det da være enda mere akseptabelt av meg som jobber for min egen Nordiske Rase på vår egen historiske eiendom?

Men det poenget overser altså Venstre og dets toppleder Raja helt. Når jeg fra en mer høyverdig moralsk posisjon som forsvarer av mitt folk mot et politikerstyrt folkemord og utryddelse av oss som et nordisk folk brukes som symbol på norsk ekstremisme går Venstre for langt. Jada, Venstre er som kollektiv ansvarlig for sine lederes politiske handlinger så sant de ikke griper inn og stopper dem. Det har ikke skjedd i dette tilfellet.

Slik jeg ser det er denne plakaten en del av norske partiers og politikeres politiske kamp for å utrydde det norske folk og erstatte det med invaderende rasefremmede.

Skulle norske politikere og partiene deres mislykkes og vi som forsvarer vårt folks rett til eksistens i eget historisk landområde vinne vil det følge et Rettsoppgjør.

Skulle dere som er tillitsvalgte i Venstre ha motforestillinger til denne mailen kan dere ta kontakt med meg for å avklare eventuelle misforståelser. De av dere som er enige med mine synspunkter inviterer jeg til videre diskusjon slik at dere kan skifte side før det er for sent for dere.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)