.:Vigrid Forsiden:.

Feig og Hatefull LO-topp, Are Tomasgard, driter på draget
7. september 2017

LO og Erna's NAZI-regime støtter begge NAZI-Alliansens Krigs- og Folkemordpolitikk

============ Original Message ============
Sent: Thu, 07 Sep 2017 11:53:07 +0200
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: lo@lo.no

Cc: mhv@tv2.no, gunnar.stavrum@nettavisen.no, ulf.lervik@lo.no, oppland@lo.no, hedmark@lo.no, osloakershus@lo.no, vestfold@lo.no, buskerud@lo.no, telemark@lo.no, aust-agder@lo.no, vest-agder@lo.no, rogaland@lo.no, roger.pilskog@lo.no, vilde.stokken@lo.no, sognogfjordane@lo.no, moreogromsdal@lo.no, sortrondelag@lo.no, nord-trondelag@lo.no, nordland@lo.no, troms@lo.no, finnmark@lo.no

Subject: Hatefull raljering av LO-sekretær Tomasgard

Til sekretær Are Tomasgard i LO med kopi til LO-tillitsvalgte, Gunnar Stavrum i Nettavisen og Mari Hvattum i TV2.

Vedrørende innlegg på Facebook referert i tv2.no sin artikkel i går med overskriften "LO-topp hevder Erna Solberg tillater «Vigrid-politikk» med Listhaug i regjering"

Hva i helsikke var det som foregikk oppe i den tykke APe-skallen din da du skrev denne uhyrlige sammenhengen mellom Vigrid og det høyreekstreme og antinordiske naziregimet ledet av Erna Solberg som støtter folkemordet på russere i Novorossia med hundrevis av millioner??? Var du dritings eller hadde du røyka sokken din?

For å ta det kort i henhold til Vigrids formålsparagraf:

"Vigrid er et etnisk/religiøst fellesskap som vil utvikle et Nordisk samfunn basert på Nordisk religion og Nordiske verdi- og kulturnormer."

Det er ekstremt idiotisk og ekstremt fornærmende overfor oss i Vigrid å bli sammenlignet med et NAZI-regime som det Solberg står i spissen for med sin antinordiske, antihvite, demokratihatende og russsofobiske politikk og ideologi.

At Vigrid støtter Sylvi Listhaug i hennes heroiske kamp mot masseinvasjon av rase- og sivilisasjonsfremmede horder er en kjent sak. Listhaug er den som de siste årene har gjort mest for å fremme Vigrid's formålsparagraf i praksis og det på tross av at hun lider av den sorte åndspesten (Kristendommen). Det sier mye om hennes mot til å stå sterk i den hatefulle stormen de antinordiske selvhatende kreftene utsetter henne for. Og det sier enda mer om hvordan norske menn er forvandlet til selvhatende femser som helst ser vårt nordiske folk bli utryddet. Slik det ser ut for oss i henhold til FB-innlegget ditt at du også ønsker.

Vi i Vigrid forlanger av deg at du går ut på Facebook-siden din og trekker innlegget ditt tilbake og sender ut en pressemelding hvor du lover aldri å sammenligne Vigrid med det høyreekstreme, folkemordstøttende, russofobiske og antinordiske NAZI-regimet (NAto-ZIonist-regimet) til Erna Solberg!

Vi utfordrer deg også til åpen debatt om det norske folks fremtid som et etnisk homogent folk som lever i fred opp imot selvhaternes antinordiske våte drøm om balkanisering med påfølgende borgerkriger slik du og LO tydeligvis ønsker.

Kopi er sendt til en del tillitsvalgte i LO i håp om at de kan bidra til å få LO-toppene å ta til vettet og starte å støtte Vigrid i vår kamp for vårt folks eksistens og mot rase- og sivilisasjonsfremmed masseinvasjon som vil føre til balkaniseringskriger i Norge. Ta til vettet før det er for sent!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)