.:Vigrid Forsiden:.

Russofobi og Naziløgner av UD og TV2
5. september 2017

Krim: Demokratieksempel til etterfølgelse

============ Original Message ============
Sent: 05.09.2017, 15:48
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: utenriksminister@mfa.no; marit.berger.rosland@mfa.no; obo@tv2.no

Cc: elsbeth.sande.tronstad@mfa.no, bard.ludvig.thorheim@mfa.no, laila.bokhari@mfa.no, tone.skogen@mfa.no, wcs@mfa.no, jannicke.graatrud@mfa.no, s-umin@mfa.no, Dag.Nagoda@mfa.no, kommunikasjonsenheten@mfa.no, alex.winther@mfa.no, eos-euministerens.sekretariat@mfa.no, media@mfa.no, frode.overland.andersen@mfa.no, kristin.enstad@mfa.no, Astrid.Sehl@mfa.no, Ane.Lunde@mfa.no, marte.kopstad@mfa.no, Guri.Solberg@mfa.no, ingrid.kvammen.ekker@mfa.no, Siri.R.Svendsen@mfa.no, Johan.Toverud.Jensen@mfa.no, s-eurpol@mfa.no, nordisk-baltisk.seksjon@mfa.no, jorn.gloslie@mfa.no, EOS-Schengen.seksjonen@mfa.no, seef@mfa.no, sorosteuropeisk.seksjon@mfa.no, niels.engelschion@mfa.no, europaavd@mfa.no, rune.resaland@mfa.no

Subject:

Til Utenriksminister Børge Brende, statssekretær Marit Berger Røsland og TV2-propagandist Øystein Bogen med kopi til noen ansatte i UD i håp om at de vil ta et oppgjør med naziløgner og russofobi i departementet.

Vedrørende Bogens artikkel på tv2.no den 3. september i år med tittelen "UD REFSER NORSKE KRIM-KAMERATER PÅ VEI TIL KRIMHALVØYA: – Kan legitimere russisk okkupasjon"

Vi i Vigrid har tidligere, ved gjentatte anledninger, påpekt UD's rolle som pådriver for NAZI-alliansens aktive krigføring mot den russiske sivilisasjon med titusener drepte og sårete i Novorossia. Folkemordets stormtropper er de ukrainske nazibataljonene som styres av den jødiskdominerte juntaen i Kiev med støtte av landene i NAZI-Imperiet, hvorav Norge med Solberg og Brende i spissen, er blandt de mest aktive støttespillerne til Kievjuntaen og dens folkemordkampanje i Novorossia.

Utenriksdepartementet gir ved denne støtten til nazistenes nedslakting av russere uttrykk for en hatefull russofobisk holdning som er totalt uforenlig med Nordiske Verdinormer. I tillegg viser UD sitt sanne ansikt som hatere av folkenes rett til selvbestemmelse og demokrati. Ved siden av selvsagt en historieløshet som bokstavelig talt er kriminell og som burde straffes deretter.

Som begrunnelse for russofobisk krigslyst og demokratihat har UD, sammen med resten av NAZI-Alliansen, konstruert løgnene om "russisk invasjon", "annektering" og "okkupasjon" av Krim. Dette er intet annet enn hatefulle løgner for å rettferdiggjøre sin egen russofobiske folkemordstøtte og demokratihat.

Sannheten er at befolkningen på Krim ved to folkeavstemminger våren 2014 vedtok med rundt 96% flertall av avgitte stemmer først å løsrive seg fra Ukraina, som ikke lenger hadde en lovlig regjering og hvor Kievjuntaen hadde startet terror og folkemord på russere, og deretter med samme flertall å søke tilslutning til Russland (Den Russiske Føderasjon). Russland aksepterte søknaden og befolkningen på Krim ble reddet fra å lide samme skjebne som befolkningen i Novorossia.

Det vi altså så utspille seg var et enestående eksempel på hvorledes demokratiske grunnregler ble fulgt. Nettopp dette er hva NAZI-Alliansen (NAto-ZIonist-Alliansen) og dets nazipolitikere hater mer enn noe annet. Det gjelder også åpenbart for Børge Brende og hans stab i Utenriksdepartementet. Bekreftet i ovennevnte artikkel.

At propagandisten i TV2 sprer de samme løgnene er typisk for nazimedias russofobiske løgn- og forvrengningstaktikk: ".....da Russland i mars 2014 invaderte og senere okkuperte Krim-halvøya i Ukraina."  Hvorfor farer du med slik naziløgn, Øystein? Er du en russofobisk demokratihater?

Jeg utfordrer dere, som jeg anser som russofobiske naziløgnere, Børge, Marit og Øystein til åpen og offentlig debatt omkring NAZI-Alliansens totale og hybride sivilisasjonskrig mot den russiske verden generelt og konflikten rundt Novorossia og Krim spesielt!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)