.:Vigrid Forsiden:.

TV2: Spreding av naziløgn som krigspropaganda
29. april 2017

Norsk nazimedia hisser til krig med ensidig hatpropaganda

----- Original Message -----
Sent: Sat, 29 Apr, 2017 at 12:33:37 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: kpe@tv2.no
Cc: info@tv2.no

Subject: Spreding av naziløgn som krigspropaganda

Til propagandist Kjell Persen.

Vedrørende artikkel på TV2.no i går med tittel: "Russisk TV: – NATO forbereder angrep på Russland"

Make til konsentrert nazipropaganda for å fremme NAZI-alliansens angrepskrig mot Russland skal man lete lenge etter. Og det innenfor et konsekvent løgnaktig og krigshissende norsk nazimediesystem. La meg spørre deg direkte, Kjell, røyker du sokken din eller eter fleinsopp før du skriver? Eller er du så full av nazihat basert på Anglozionistenes overlegenhetsmantra om "Eksepsjonalitet = Übermenschideologi". Dette er kjente begreper som lå bak den forrige angrepskrigen mot Russland i 1941. Da var den tyske ledelsen ute med omtrent den samme ideologiske modellen basert på tysk "Eksepsjonalitet = Übermenschideologi".

Vi vet hvordan det gikk for Europa og selv om NAZI-alliansen i dag er relativt enormt mye sterkere enn Nazi-Tyskland var i 1941 så vil deler av Europa igjen bli lagt i ruiner med millioner døde og lemlestede. Er det dette du vil, Kjell? eller er du bare et vanlig medieludder som skriver det naziledelsen krever av deg for betaling? Uansett blir resultatet det samme: Krigshissing inntil det norske hjernevaskede zombiemassen som leser og ser på TV2 krever at nå må atomkrigen mot Russland starte.

Problemet til deg og de fleste propagandistene i nazimedia, Kjell, slik vi ser det, er total mangel på moralsk ryggrad og et moralbasert verdigrunnlag. Nazi-ideologi basert på "Eksepsjonalitet = Übermenschtenking" fører kun til krig, slik dere nå propaganderer for gjennom den ensidige løgn- og hatpropagandaen deres.

Det andre hovedproblemet til deg og de fleste propagandistene i nazimedia, Kjell, virker å være en fullstendig historieløs tilnærming til komplekse internasjonale, geopolitiske forhold. Vi i Vigrid kan hjelpe dere med begge forholdene. Det siste er enklest gjennom å starte med disse to nettsidene om NAZI-alliansens sivilisasjonskrig mot Russland og Det Anglozionistiske Imperiets quest for globalt enevelde. Vigrid er overlegne i Norge på dette området.

Jeg utfordrer deg, Kjell, til direkte og åpen debatt om temaet om du skulle være uenig i noe i denne mailen, men det er du vel for feig til. Nazipropagandister uten positivt moralbasert verdigrunnlag er gjerne det.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)