.:Vigrid Forsiden:.

Nazi-propaganda fra Hanne M. Willoch og Øystein Bogen i TV2

----- Original message -----
From: "Tore W. Tvedt"
To: hmw@tv2.no
Cc: ots@tv2.no, janove.arsaether@tv2.no, jpd@tv2.no, gerhard.helskog@tv2.no
Subject: Krigshissing og løgner
Date: Sat, 04 Jun 2016 09:26:37 -0700

I artikkelen din serverer du, Hanne og Øystein, standard Naziløgner som ledd i NAZI-alliansens sivilisasjonskrig mot Russland.

I den krigen er Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse den angripende part. For å rette opp et par av naziløgnene dere serverer:

Russland angrep ikke Georgia i 2008, men forsvarte demokratiet i de to frie regionene Abkhasia og Sør-Ossetia.

Russland har ikke angrepet Ukraina, men akseptert Krims lovlige og demokratiske beslutning om å søke innlemmelse i Den Russiske Fødersjon. Russland hindret med det en verre terror og nedslakting enn det den jødestyrte Kiev-juntaen og dens Nazibataljoner utførte i Novorossia.

Du og Øystein fremstår med dette som to nazipropagandister og naziløgnere ingen kan ha tiltro til.

Jeg utfordrer begge dere naziløgnere og krigshissere til åpen debatt om Nazi-alliansens angrepskrig mot Russland og norsk Nazimedias rolle i den. Ta utfordringen eller hold for alltid kjeft om temaet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)