.:Vigrid Forsiden:.

Fake Coronapandemi - Ekte Agenda 2030-Hysteri
14. april 2020

Agenda 2030 krever ødeleggelse av Hvite samfunn

============ Original Message ============
Sent: Monday, April 13, 2020 at 4:05 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: Nicholas.Wilkinson@stortinget.no, tellef.inge.morland@stortinget.no, tuva.moflag@stortinget.no, mari.holm.lonseth@stortinget.no, Hege-Haukeland.Liadal@stortinget.no, erlend.larsen@stortinget.no, ingvild.kjerkol@stortinget.no, tore.hagebakken@stortinget.no, kjell-borge.freiberg@stortinget.no, ashild.bruun-gundersen@stortinget.no, Sveinung.Stensland@stortinget.no, kjersti.toppe@stortinget.no, geir-jorgen.bekkevold@stortinget.no

Subject: Koronaepidemien sterkt overdrevet - Hvorfor?

Til representantene i Stortingets Helse- og Omsorgskomite

I anledning det norske Høyreregimet sin Lockdown av store deler av norsk næringsliv har den norske regjeringen påført det norske samfunnet stor skade.

Her er de tallene som fortalte fra starten av at hele hysteriet rundt Corona-influensaen er konstruert og falsk:

Pr idag melder media om 131 døde så langt i løpet av 8 uker med dødsfall. Det gir ca 65 for en måned (4 uker). I sesongen 2017/18 var det en influensaepidemi i Norge som førte til 142.000 diagnostiserte, 7.600 innleggelser på sykehus samt 1.400 som døde.

Årets influensaepidemi har under 10.000 diagnostiserte, under 300 totalt innlagte på sykehus (pr idag kun 206) og altså til sammen over hele perioden i år kun 131 døde. Over halvparten av de døde er gamle med en snittalder på 84 år. De fleste på gamle- eller sykehjem med underliggende alvorlige sykdommer.

Det norske regimet og deres underliggende organer som Folkehelseinstituttet (FHI) har hausset opp denne relativt milde influensaepidemien med svært få dødsfall som en stor katastrofe som krever at det norske samfunnet slutter å fungere normalt. Dette er enten totalt ansvarsløshet basert på idioti, korrupsjon overfor Bill Gates sin vaksineindustri, korrupsjon overfor Big Pharma eller underleggelse av FN's Agenda 2030 som det norske regimet og hele dets underliggende apparat har forpliktet seg til å følge.

Her er en artikkel fra FHI med tallene jeg nevnte over.

Jeg har noen betraktninger i tillegg for å sette dødstallene i et bedre perspektiv. Ifølge FHI dør ca  3.200 nordmenn hver måned i gjennomsnitt av aldersdemens, kreft og hjerte- og lungesykdommer:  

Bildet er hentet fra FHI og viser dødsårsaker av nevnte type i 2017. Her er artikkelen.

Det gir over 100 døde pr døgn mot ca 70 døde med Covid-19 i blodet i mars måned. Og av dem igjen må vi regne at flere uansett ville dødd av andre sykdommer eller demens.

Og likevel aksepterer dere i Stortingets Helse- og Omsorgskomite at regimet som idag styrer Norge med nazitype fullmaktslover ødelegger norsk økonomi og sannsynligvis ødelegger liv og fremtid for titusener av nordmenn som nå mister arbeidet sitt.

Jeg forlanger at dere umiddelbart krever at regimet ved Erna Solberg og Bent Høie via FHI øyeblikkelig går ut med Koronaepidemiens beskjedne tall sett i relasjon til tidligere influensaepidemier slik at befolkningen ved selvsyn kan se at årets epidemi er hausset opp over alle rimelige dimensjoner.

Jeg forlanger også at årets Koronainfluensaepidemi settes i relasjon til de årlige tallene for hospitaliserte og døde med andre dødelige sykdommer som kreft, hjerte- og lungesykdom og aldersdemens. Det vil vise Koronaepidemiens meget beskjedne omfang som knapt ville vært registrert i samfunnet.

Skulle dere ha behov for hjelp med tallene og/eller konklusjonene står jeg selvsagt til tjeneste.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)