.:Vigrid Forsiden:.

Carl I. følger opp Vigrid's standpunkter om Krim og Russland
12. desember 2018

Enorm Suksess og Oppmuntring for Vigrid

============ Original Message ============
Sent: Tuesday, December 11, 2018 at 9:04 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Samtlige stortingsrepresentanter og disse mediene: vebjorn@dagen.no, thomas.paust@nettavisen.no, toa@dagbladet.no, sigurd.bjornestad@aftenposten.no, espen.alnes@nrk.no, mathias.fischer@tv2.no, robert.nedrejord@tv2.no, tone.Knipperud@abcnyheter.no, redaksjonen@document.no, tips@resett.no

Subject: Hagen følger Vigrid - Støtter Krim som Russisk

Til samtlige stortingsrepresentanter og noen medier som har omtalt at Hagen tar opp Vigrid sitt standpunkt om å støtte Krim's gjeninnlemming i Russland samt trekke NATO vekk fra Russlands grenser.

Vedrørende uttalelser av Carl I. Hagen i et intervju med RT slik det er referert i norske medier. Som eksempel hos NRK i går, den 10 desember 2018, med overskriften "Carl I. Hagen meiner Vesten bør respektere at Russland tek Krim".

Carl I. Hagen er en nestor i norsk politikk og kjent og berømmet for nærmest egenhendig å ha bygget opp et av Norges største politiske partier som nå også en stund har deltatt og fortsatt deltar i den norske regjering.

I alle disse årene har Hagen vært en standhaftig og trofast tilhenger av Det AngloZionistiske Imperiet og dets NAZI-Allianse. (NAZI = NAto-ZIonistisk.)

For å bringe han og samtlige norske politikere og representanter i kommuner, fylker og på Stortinget til å forandre synet på enkelte svært viktige saker for Norge, ja, for Europa og hele verden, har vi i Vigrid drevet en utrettelig opplysningsvirksomhet. Gjennom flere år i flere mailkampanjer har vi poengtert og fremført solid dokumentasjon på at norske politikere må begynne å tenke selv og ikke bare oppføre seg som hjernedøde Zombier som etterplaprer AngloZionistenes hatpropaganda. Spesielt russofobien overfor Russland og det russiske folk.

Det er derfor en enorm glede og oppmuntring for oss i Vigrid i vårt videre arbeide at selveste Carl I. Hagen nå går offentlig ut og propaganderer for vårt hovedpoeng: Aksepter Krim's demokratiske gjenopptagelse i Den Russiske Føderasjon, trekk NAZI-alliansens angrepsstyrker vekk fra Russlands grenser og utvikle et fredelig samarbeide på tvers av landegrensene i Europa med Russland som likeverdig partner.

Carl I. Hagen har ikke gått hele veien, men så langt på den at vi i Vigrid ser på dette som et gjennombrudd for oss. Med Hagen og hans meningsfeller i politikken "med oss på laget" går vi nå inn i en ny fase hvor hovedmålet er et totalt gjennombrudd for fred og forsoning i Europa basert på likeverdighet og demokrati.

Vi inviterer derfor Carl I Hagen og hans meningsfeller på Stortinget til å danne en egen informasjonssatsing rundt dette temaet. Vi deltar gjerne og har fortsatt vesentlig bedre forståelse for global og europeisk geopolitikk enn hele Stortinget til sammen. Og vi kan dokumentere det.

Siden jeg ikke har Carl I. sin email-adresse bes en i partiet hans om å videresende denne mailen til han.

Og til dere som ikke mottar denne mailen: Bli med på Vigrids geopolitiske informasjonssatsing slik at vi kan hindre NAZI-alliansens angrepskrig mot Rsusland og skape et bedre og tryggere Europa.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)