.:Vigrid Forsiden:.

Russofobisk Nazi-(NAto-ZIonistisk)-propaganda av FRP'er
1. mars 2018

Vigrid utfordrer Dag Myhre, FRP og Militære organisasjoner

============ Original Message ============
Sent: 28.02.2018, 14:12
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: dagmyh@online.no; FRP i Oslo og intendantoms@gmail.com; formann@oslomilsamfund.no; rednmt@gmail.com; annmari@selskaper.no; presse@oslomilsamfund.no; kari@forsvarsforeningen.no; christian@forsvarsforeningen.no; foreningspost@forsvarsforeningen.no;

Subject: FRP-studieveileder og medlem i militære foreninger med Løgnpropaganda

Til Dag Myhre, andre tillitsvalgte i Oslo FRP, Norges Forsvarsforening og Oslo Militære Samfunn

Vedrørende artikkel av studieleder i Oslo FRP og medlem av Norges Forsvarsforening og Oslo Militære Samfunn, Dag Myhre, den 18. februar 2018 i nettavisen Resett med overskriften "Vi liker ikke utviklingen i Russland og må derfor ruste opp"

Hele artikkelen er en eneste sammenhengende russofobisk hatpropaganda som også inneholder direkte løgn. Dette er etter vår oppfatning den reneste Nazipropaganda som kun kan ha til hensikt å hisse den norske befolkningen til å støtte NAZI-Alliansens angrepskrig mot Russland.

Dag Myhre skriver "Russland slo ned et forsøk på NATO tilknytning i Georgia......". Når gjorde Russland det? Tenker her Myhre på fem-dagers-krigen i 2008 da Georgia var trent av USA og andre NATO-land og allierte med USA og gikk til overraskende militært angrep på den russiske fredsbevarende styrken som sto i Sør-Ossetia? Georgierne gikk til blitz-krig mot både sivilbefolkningen i området og de russiske fredsbevarende styrkene og drepte mange av dem. Russland slo ned angrepet og sikret siden både Sør-Ossetia og Abkhasia mot nye angrep fra Georgia. For å redde disse to landene fra folkemord fortjener Putin all ære.

Dag Myhre skriver videre: "......det militære angrepet på Krim brøt dramatisk med folkeretten." Her våger jeg påstanden på at Myhre farer med en ondsinnet russofobisk løgn. Hvilket militære angrep? Mener Myhre med Russlands militære angrep på Krim at befolkningen på Krim holdt to folkeavstemminger? Den første om republikken skulle løsrive seg fra Ukraina og deretter en om de skulle søke tilslutning til Moderlandet Russland. Begge ble avholdt med høyt fremmøte og overveldende JA-flertall (ca. 97%). Russland godkjente søknaden og Krim ble gjenforenet med Moderlandet.

Og så kommer en tillitsmann i FRP med utdannelse fra Luftforsvaret og medlemskap i to militære organisasjoner og kaller dette skoleeksempelet på hvorledes folkenes rett til selvbestemmelse, nedfelt i FN-charterets to første artikler, skal praktiseres og kaller det det han gjør. Rett og slett fantastisk og det sier også en del om de organisasjonene han er medlem og tillitsvalgt i siden han oppgir det som beskrivelse av seg selv som artikkelforfatter.

Resten av artikkelen er en naziraljering som ikke kan ha annen hensikt i sin forvrengte form enn å hisse til angrepskrig mot Russland.

Nazi i denne mailen står for NAto-ZIonisme=NAZI og betegner den politikken NAZI-alliansen fører på vegne av Det Nord-Atlantiske ZIonist-imperiet (NAZI-imperiet). Det kan også utlegges som en referanse til at de som ble dømt av Nürnberg-tribunalet for planlegging og forberedelser til angrepskrig ble dømt til døden og henrettet. Denne type holdninger og artikler som Myhre her har skrevet ser for meg ut til å havne innenfor den betegnelsen.

Skulle dere være uenige i noe i denne mailen står jeg til tjeneste som rådgivende konsulent for både FRP og de to militære foreningene Myhre har oppgitt som medlem av. Og skulle dere ønske det stiller jeg med glede opp til debatt om temaet i organisasjonene deres mot Myhre og andre. De vil bli knust i debatten og avslørt som de russofobiske krigshisserne og løgnerne de fremstår som.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)