.:Vigrid Forsiden:.

NRK-Satiriks innklaget til PFU
3. juli 2019

NRK angriper Alliansen for å ødelegge partiet

============ Original Message ============
Sent: Mandag, 2.juli 2019 at 23.00
From: "Tore W. Tvedt"
To: Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Medium/redaksjonens navn: NRK

Publiseringsdato(er): 20. og 21. juni 2019

Tittel på artikkel / innslag / program: NRK Satiriks Pressekonferanse

Klagen gjelder: bare nettmedium

Lenke til nettartikkel / innslag / program (tv/radio)

Begrunnelse for hvorfor publiseringen bryter med god presseskikk:

Vi er i et politisk valgår og som tilhenger og velger av partiet Alliansen reagerer jeg derfor sterkt på den hatefulle svertingen av partiet og dets leder som NRKSatiriks gjenommførte hvor de lovet offentlige drittpaker, anonyme varslesaker og omtalte partiet for nazistisk.

Innkallingen til pressekonferansen den 21. juni 2019 ble gjort av NRK Satiriks ved Johan Golden den 20. juni 2019. NRK sin artikkel med innbakt video fra pressekonferansen er linket til over.

Det alvorlige er at dette dreier seg om at statskanalen NRK med milliarder i støtte fra Staten griper inn på denne måten i et politisk valg og dermed ødelegger hele grunnlaget for demokratiet vårt.

Dette kan overhodet ikke kalles Satire, men en hatefullt politisk motivert kampanje for å svekke oppslutningen til et parti personene fra NRK Satiriks, Johan Golden, Espen Thoresen og Markus Gaupås Johansen og Sturle Vik Pedersen, ikke liker.

Sett fra mitt ståsted har denne saken enorm almen betydning siden det er direkte inngripen i vårt demokratiske system rettet mot et eneste parti, Alliansen, og dermed påvirker vil kunne påvirke oppslutningen om partiet jeg vil stemme svært negativt.

Jeg vil derfor be om at PFU reagerer kraftig overfor NRK slik at valget kan gå ordnet og rettferdig for seg.

"Henvendelse slutt".

Bli med i Vigrid og drener Sumpen!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)