.:Vigrid Forsiden:.

Anmeldelse av offentlig korrupsjon til Økokrim og Stortinget

----- Original Message -----
Sent: Sunday, May 29, 2016 at 7:21 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: post.okokrim@politiet.no, kontroll-konstitusjon@stortinget.no
Cc: alf.ole.ask@aftenposten.no, kristoffer.ronneberg@aftenposten.no, Erik.Skutle@stortinget.no, Hans-Fredrik.Grovan@stortinget.no, Helge.Thorheim@stortinget.no, Rasmus.Hansson@stortinget.no, Tom-Eberhartt-Bergitonn.Holthe@stortinget.no, abid.raja@stortinget.no, bard-vegar.solhjell@stortinget.no, gunvor.eldegard@stortinget.no, jette.christensen@stortinget.no, martin.kolberg@stortinget.no, michael.tetzschner@stortinget.no, per.lundteigen@stortinget.no

Subject: Anmeldelse: Offentlig korrupsjon

Til Økokrim og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Aftenpostens artikkel den 27. mai 2016 med tittel "Eksperter: Norge bruker bistandspenger til å innynde seg hos Clinton"  aktualiserer det som i Norge er en åpen og offentlig kjent "hemmelighet": Den totale korrupsjon og kjøp av internasjonal goodwill, stemmegiving og stillinger for Norge og norske politikere i internasjonale sammenhenger.

Denne korrupsjonen er tydeligvis meget omfattende og i mange-milliarder-klassen hvert eneste år og refereres rimelig åpent i massemedia slik som nevnte artikkel i Aftenposten.

Vi i Vigrid har tidligere tatt opp forholdet offentlig og også vist til interessegrupper og personer som kan være sentrale i denne internasjonale korrupsjonsmafiaen. Her er et eksempel på det.

Jeg krever derfor at Økokrim tar ansvar og starter konkret etterforskning av relevante norske politikere for internasjonal korrupsjon ved misbruk av norske statsmidler etter Straffelovens § 276. Siden korrupsjonen må ansees som svært grov og har pågått over så lang tid at det synes som innarbeidet sedvane krever jeg at de skyldige idømmes lovens strengeste straff etter § 276b; 10 års ubetinget fengsel. Tilsvarende for dem som har medvirket til korrupsjonen uten selv å ha hatt direkte fordel av den.

Jeg krever også at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tar ansvar og følger opp Økokrim sin etterforskning i tillegg til selv å forfølge forholdet på Stortinget. Stortinget har selv vedtatt nulltoleranse for korrupsjon og må nå vise at det står for sine egne vedtak. Inntrykket av Stortinget og norske maktpolitikere som prinsippløse egoister og dobbeltmoralske hyklere vil ellers befeste seg ytterligere.

Med Nordisk Hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Frihetskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)