.:Vigrid Forsiden:.

Erik Sønstelie - Antihvitt Rasehat viser sitt Stygge Ansikt i Gjøvik
9. oktober 2017

Anti-Rasisme = Anti-Hvit-Rasisme og Folkemord

============ Original Message ============
Sent: Mon, 09 Oct 2017 00:15:37 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: erik.sonstelie@oa.no

Cc: lisa.granberg.jansen@oa.no; vibecke.wold.haagensen@nrk.no; bjorn.erik.lunde@nrk.no;

Subject: Anti-Hvitt Rasehat, Balkanisering og Folkemord på Hvite

Til redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad med kopi til OA's journalist Lisa Granberg Jansen og NRK-journalistene Vibecke Wold Haagensen og Bjørn Erik Rygg Lunde

Vedrørende dagens artikler i NRK og Oppland Arbeiderblad om SIAN-demonstrasjonen i Gjøvik og redaktør Erik Sønstelie sin hatkampanje mot meningsmotatanderes ytringsfrihet.

I beste medietradisjon kombinerer likegodt Sønstelie sitt private felttog mot etniske nordmenn med å skape en god historie for avisen han leder. Det siste er forsåvidt prisverdig nok, men det første fremstår som antihvitt rasehat av kjent norsk PK-merke. Du, Erik, må jo være så full av hat mot ditt eget folk at du ikke vet hvilket ben du skal stå på. Eller er du så naiv og komplett idiot at du ikke ser at du og dine mediekolleger skaper et balkanisert Norge som vil kastes ut i typiske balkaniseringskriger?

Så full av ferske eksempler vår tid er på hvordan det går når et land balkaniseres kan det faktisk bare være antihvitt rasehat eller komplett idioti som driver sånne som deg. Det er jo bare å håpe at det er slik at "den som spiller opp til leken selv får smake steken".

Du sier, Erik, i OA sin artikkel: "Vi fremmet ikke vold. Vi gjorde det motsatte".  Altså får du trykket opp t-skjorter og plakater som deles ut til hatefulle, antihvite rasister for å ødelegge et møte du ikke liker meningene til og kaller det et tiltak for fred og toleranse? Fantastisk. Du fortsetter i samme artikkel, Erik: "Vi gjør det fordi vi ønsker å fremme kjærlighet og fellesskap framfor hat og utenforskap".  George Orwell ville vært stolt av deg og din Newspeak, Erik.

Du går videre i samme artikkel, Erik: "Samtidig står jeg for at det er viktig å stå opp mot all form for radikalisme og ekstremisme, mot ordskiftet som forsøker å splitte oss og utfordre samfunnsinstitusjonen vår."  og du fortsetter litt under "....kan vi ikke stå stille og se på de strømningene som utfordrer samfunnet vårt. Vi har et ansvar. OA tok det ansvaret lørdag."  Og et sitat til i samme duren: ".....Radikale og ekstremistiske strømninger i samfunnet er det viktig å stå imot....."  Du og dine like, Erik, er det som står for radikale og ekstremistiske holdninger som fører til økende voldsbruk, militære aksjoner og borgerkrig. Å bevare Norge som et land for oss av Nordisk ætt er moderat, sentrumsorientert og fredselskende.

Dette er direkte tragisk og demonstrerer den generelle kunnskapsmangelen og nivået på hjernevasking av PK-mediene i Norge i dag. Det er jo faktisk og bevislig de kretsene du tilhører, Erik, som har ødelagt det norske samfunnet og brakt hatet, voldsbruken, voldtektene og drapene til Norge. Og som legger grunnlaget for den borgerkrigen som allerede er startet. Også militært i stor målestokk. Har du ikke fått med deg noe som helst av hva som har skjedd i landet vårt de siste 50 årene, Erik? Du og dine kretser bærer hovedansvaret for den utviklingen som har vært.

Du, Erik, og din side representerer tyvene som har stjålet det norske folks rett til eget land og egen kultur og sivilisasjon og eget forplantningsrom. At noen ønsker å ta denne fødselsretten til vårt folk tilbake er moderat sentrumstenking. Din side, Erik, er høyreekstreme, anthvite hatere som helt bevisst skaper forutsetningene for ødeleggelse og borgerkrig.

Skulle du være uenig i noe av det jeg skriver i denne mailen, Erik, utfordrer jeg deg til åpen, direkte og offentlig debatt om temaet. Tar du ikke utfordringen bør du for fremtiden holde kjeft om forholdet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)