.:Vigrid Forsiden:.

Russophobisk Nazi-propaganda som krigsgrunnlag
26. april 2017

Nazipropagandaludderne i nazimedia vil Storkrig
Putin, bildet over, vil Fred og Demokrati

----- Original Message -----
Sent: 26.04.2017, 17:46
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: olep@abcnyheter.no; alf.bjarne.johnsen@vg.no

Subject: Servil videreformidling av naziløgnpropaganda

Til propagandist Ole Peder Giæver i ABC Nyheter og Alf Bjarne Johnsen i VG med kopi til ansatte i ABC Nyheter, et par i VG samt staben i NUPI.

Vedrørende omtaler i ABC Nyheter og VG av bok utgitt av såkalte "forskere" (vår betegnelse er Nazipropagandister) med Karsten Friis ved NUPI som redaktør.

Her er ABC Nyheter sin omtale med overskriften "«Nato kan ikke stanse Russland»: – Vår sikkerhet avhenger fortsatt av USAs atomvåpen"

mens VG sin omtale med overskriften "Forskere om NATO under Stoltenberg: Kan ikke stoppe eventuell russisk invasjon" er her.

Vår store forfatter, Henrik Ibsen, sa det omtrent slik: "Når utgangspunktet er som galest blir resultatet originalest". Det kan også sies om nazipropagandaen mot Russland som denne boken og artiklene dreier seg om. Utgangspunktet er Det Anglozionistiske Imperiet og dets Naziallianses kriminelle angrepskrig mot Russland og den russiske verden. Resultatet av denne totale asymmetriske sivilisasjonskrigen er at Russland ble nødt til å ta eget forsvar på alvor igjen. Datoen for den erkjennelsen er den 24. mars 1999 da Nazialliansen startet bombing av sivile mål i Belgrad og over hele Serbia. Etter det har Russland forsøkt å modernisere både sitt sivile samfunn og sitt militære forsvar under stadig sabotasje og sanksjoner av mange slag, både åpne og i det skjulte, fra Nazialliansen sin side. Inklusive militære angrep i Kaukasus og folkemord på russere i Novorossia.

I dag fremstår derfor Russland, under president Putin sin ledelse som et moderne demokrati i motsetning til Nazialliansens selvuttalte "eksepsjonalitet" som gjør makteliten i Nazialliansen til "Ûbermenschen" med rett til å drepe alle som ikke aksepterer Nazistenes overmenneskelighet.

Norske NGO'er, tenketanker og andre premissleverandører og nazimedia har kun som sin oppgave å forsterke denne "eksepsjonaliteten" som gir rett til angrepskrig og folkemord" ifølge dem selv. Vi ser både NUPI, ABC Nyheter og VG som representanter for denne hatefulle og menneskeforaktende ideologien og utfordrer derfor de ansatte i nevnte organisasjoner til offentlig debatt om temaet om de skulle være uenige. Tar de ikke debatten bør de for all fremtid holde kjeften sin om så viktige forhold som krig og fred i Europa.

Skulle disse nazipropagandistene likevel velge å fortsette krigshissingen sin er det bare å håpe at bombene og rakettene de påkaller vet adressene de skal lande på. La de som vil ha krig få den.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)