.:Vigrid Forsiden:.

Krigshissing og reinspikka naziløgner fra NTB i ABCNyheter


----- Original Message -----
Sent: 19.08.2016, 00:47
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: magnus.aabech@ntb.no, kristin.aanensen@ntb.no, halvard.alvik@ntb.no, ole.kristian.bjellaanes@ntb.no, pal.bjerketvedt@ntb.no, anne.solerod.christensen@ntb.no, jon.eeg@ntb.no, nina.merete.eldor@ntb.no, camilla@arkitekst.no, pch@nyhetsgrafikk.no, bard.idas@ntb.no, karoline@npk.no, tor.richardsen@ntb.no, ask@ntb.no, tore.svendsrud@ntb.no, nils.tveten@ntb.no, solveig.vikene@ntb.no, eirill.wiik@ntb.no, espen.udland@startsiden.no, tor.strand@startsiden.no

Subject: Nazipropaganda fra Norsk Trolle-Byrå i ABC-Nyheter

Til Ledelsen i ABC-Nyheter og lederne i NTB (Nazistisk Trolle-Byrå)

I anledning NTB-artikkel i ABC-Nyheter 18.august i år med tittelen "Ukrainas leder vil ikke utelukke russisk invasjon" er det på sin plass å spørre dere rett ut om dere er sprøyte gale eller så krigskåte nazipropagandister og naziløgnere at dere ikke lenger er i stand til å tøyle trollingen deres.

Kievregimet er NAZI-alliansens rambukk mot Russland og er blitt gitt jobben med å provosere Russland til mottiltak. Samtidig har den jødestyrte og USA-ledede juntaen i Kiev satt sine nazibataljoner inn i terror og folkemord på den russiske delen av befolkningen i Novorossia. Krim valgte i henhold til alle demokratiske spilleregler og uten å bryte internasjonal lov å løsrive seg fra det blodige og ulovlige juntaregimet i Kiev og erklære seg selv selvstendig. Det samme gjorde folkerepublikkene Lugansk og Donetsk.

Deretter søkte Krim gjenopptagelse i Moderlandet Russland, noe som Russland innvilget. Lær dere litt historie og litt om internasjonal rett før der våser videre.

Når NAto-ZIonist-fantasten, Børge Brende, i verste nazistil benekter Krims lovlige atskillelse og like lovlige innlemmelse i Russland stiller han seg på folkemordernes side og utviser en forakt for demokrati som diskvalifiserer han til å representere det norske folk.

Dere i NTB og ABC-Nyheter bør skjerpe dere før dere får den storkrigen dere propaganderer og ivrer for. Ikke sikkert dere er like store i nazikjeftene deres når bombene hagler over dere.

Vi i Vigrid utfordrer dere i NTB og ABC-Nyheter til åpen debatt om Anglozionistenes sivilisasjonskrig mot Russland med Ukraina som rambukk.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)