.:Vigrid Forsiden:.

Psykotisk Russofobisk Monomani i NRK
29. juli 2017

La de som hisser til Krig få den

============ Original Message ============
Sent: 29.07.2017, 15:30
From: "Tore W. Tvedt"
To: NRK Journalistlag's tillitsvalgte

Subject : Russofobisk Monomani i NRK

Til Norges Journalistlags NRK-avdelinger

Vedrørende ensidig og ensrettet nazipropaganda med sikte på å hisse det norske folk til å akseptere NAZI-Alliansens pågående totale asymmetriske sivilisasjonskrig mot Russland og det russiske folk.

NRK eller som det også kalles Nazistisk Russofobisk Krigspropaganda har utmerket seg som en ihuga krigshisser overfor Russland basert på standard Fake Nazi News. Dette har foregått over så lang tid med de samme løgnaktige påstandene at det er på sin plass å betegne NRK/Urix og andre av NRK's nazipropagandister som mentalt sett lidende av psykotisk monomani.

Når denne virksomheten i NRK og andre norske nazimedier får foregå uimotsagt vil resultatet bli at det norske folk hjernevaskes til krigskåte russofober som støtter krig mot og folkemord på russerne i Russland og utenfor Russlands grenser slik det skjedde i Serbia i 1999 og i Novorossia fra 2014.

Dette er svært alvorlig, men NAZI-Alliansen, med støtte av nazimedia, har dette bare som en start mot storkrigen som de nå forbereder. Og det med norske elitestyrker allerede utplassert i angrepsposisjon med sitt tunge panzerutstyr tett inntil den russiske grensen i Baltikum.

Med denne monomane russofobiske krigshissingen påtar NRK seg et spesielt ansvar for den kommende storkrigen i Europa. Vi i Vigrid oppfordrer derfor dere i Norges Journalistlags avdelinger i NRK i å gå til rette med de psykotisk propaganderende monomane russofobene i bedriften deres for å stoppe og helst reversere krigshissingen deres. Storkrigen vil ramme oss alle og det er å håpe at de som har hisset til den rammes først og hardest og helst blir de enste som rammes.

Som eksempler på det vi kaller psykotisk russofobisk monomani i NRK viser vi til to ferske artikler i NRK av Morten Jentoft fra 26. juli i år med tittelen "USA: – Det er en varm krig som vi må få gjort noe med" og 27. juli i år med tittelen "Putin reiser til Finland for å snakke om sanksjoner og se kjærlighetsopera"

Begge artiklene som ledd i URIX sin desinformasjonsvirksomhet. Det må være flaut å jobbe i en så useriøs nazipropagandabedrift hvor formålet er krig og folkemord basert på løgnaktig hatpropaganda. For å ta selveste krigsmantraet som eksempel: ".......men også for landets støtte til de prorussiske separatistene i Donbass og for annekteringen av Krim-halvøya....." fra den 1. artikkelen og tilsvarende ".......etter at landet hadde annektert den ukrainske Krimhalvøya og åpent støttet de prorussiske separatistene i Ukraina" fra den 2. artikkelen.

Og slik går det igjen også hos andre nazipropagandister i NRK.

Det er å håpe at noen av dere som har engasjert dere i NRKJ har såpass moralsk standard og mot at dere vil reagere på og stoppe denne løgnbaserte russofobien i NRK. Og skulle dere ønske å diskutere det med meg inviterer jeg til en kaffeprat om temaet i Kongsberg/Notodden. Skulle dere heller ville konfrontere meg i NRK/TV i en direkte debatt takker jeg Ja til det. Psykotiske, monomane, russofobiske, løgnpropagandister våger seg vel ikke på det og det forstår jeg jo:)

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)