.:Vigrid Forsiden:.

Våger NRK's Naziklovner vitse med Jødenes HoloCa$h-løgner?
24. juni 2019

Utfordring til NRK's Naziklovner: HoloCa$h og Holocaust

============ Original Message ============
Sent: 24.06.2019, 17:12
From: "Tore W. Tvedt"
To: De 4 NRK-Nazi-klovnene med kopi til media som har omtalt Satiriks-stuntet.

Subject: Historieløse og feige Nazikomikere utfordres

Til de 4 feige og historieløse Nazikomikerne tilknyttet NRK (Nazistisk RiksKringkasting); Markus Gaupås Johansen, Sturle Vik Pedersen og Johan Golden fra NRK Satiriks og Espen Thoresen fra NRK P3 med kopi til medier som har omtalt saken.

Utgangspunktet er innkalling til pressekonferanse i NRK Satiriks sitt navn:

Pressekonferanse om kommende maktkamp i Alliansen - Satiriks innkaller til pressekonferanse fredag 21. juni kl 11.00. Sted: Saskia, Maridalsveien 2 Oslo

samt artikkel hos NRK på nett med video fra Satiriks sin pressekonferanse:

NRK's Nazikomikere til totalangrep på Hans Lysglimt Johansen

Her er hva NRK offisielt stiller seg bak. Sitatet er hentet fra NRK Satirisk sin innkalling til pressekonferansen, siste avsnitt:

"Fredag 21. juni kl 11.00 inviterer vi derfor til pressekonferanse på Saskia i Maridalsveien 2. Her blir det lansert en tøff maktkamp i Alliansen. En maktkamp vi lover skal være skitten. Det blir drittpakker i media, personfokuserte angrep og anonyme varslere. Vi gir oss ikke før Lysglimt går av. Nok er nok! Nei til Lysglimt! Ingen Lysglimt i våre partilokaler!"

Dette er altså hva statskanalen NRK stiller seg bak i et norsk lokalvalg.

Hva er det så som først og fremst faller NRK-representantene tungt for brystet? Det får vi vite i videoen fra pressekonferansen ved 13.27. Sitat: "Vi anerkjenner at Holocaust har skjedd, ja, ja, ja, ja, det vil være det første vi gjør. Vi anerkjenner nå at Holocaust har skjedd."

Min kommentar. Nazikomikerne forveksler her jødeløgnen om de 6 millioner som aldri ble gasset ihjel eller masseutryddet på annen måte under navnet HoloCa$h med den industrielle og planlagte massemordet på mange millioner sivile tyskere ved bombing av sivile mål samt massemyrderiene av sivile tyskere i krigens sluttfase og årene etter krigen under navnet Holocaust.

Nazikomikerne innrømmer selv her at deres fremste mål er å forsvare den jødiske HoloCa$h-mafiaens løgnhistorier og økonomiske svindelforretning.

På slutten av pressekonferansen blir temaet om jødeløgnen HoloCa$h tatt opp igjen og av panelet sammenlignet med naturloven om Gravitasjon. Det viser til fulle at paneldeltagerne er så totalt hjernevasket av de jødiske HoloCa$h-svindelkreftene og deres propagandaversjon om den 2. verdenskrig at ordet Hjernedød passer glimrende på de 4 Naziklovnene.

Til informasjon for de 4 Nazipolitikerne og NRK-klovnene har jeg tatt med litt historisk informasjon:

Tredveårskrigen 1914-1945: Anglozionistenes verdenskriger for å ødelegge Europas sterke sentrum for etterfølgende militær okkupasjon og underleggelse av det europeiske kontinent til Anglozionistenes Imperium kan betraktes som en eneste sammenhengende krig. Europa er i dag militært okkupert av Anglozionistene, både direkte og indirekte, gjennom Anglozionistenes NAZI-allianse. I dag brukes Europa som oppmarsjområde i Anglozionistenes sivilisasjonskrig mot Russland med verdensdelen vår som offer i en mulig kommende atomkrig.

Emneområdet er meget omfattende og inneholder blant annet Holocaust som navn på den systematiske utryddelsen av millioner tyskere med Anglozionistenes brannbombing av sivile i tyske byer som sentralt. Navnet Holocaust betyr "Brennoffer" og er et velegnet navn på Anglozionistenes enorme krigsforbrytelse. Dekningen av forhold i Norge er unik og bør gi grunnlag for ettertanke og refleksjon sett opp imot de Anglozionistiske seierherrenes løgnaktige propagandaversjon som norske elever serveres. Det er en historisk sannhet at seierherrene skriver historien og i dette tilfellet sannere enn ellers siden løgnene deres brukes som rettferdiggjøring av egne kriger og folkemord i tiden etter 1945. Folkemordet i Palestina er kun et eksempel.

HoloCa$h: Navnet HoloCa$h er en glimrende og dekkende betegnelse på løgnen om de 6 millioner jøder som aldri ble utryddet av tyskerne under den 2. verdenskrig. På dette området er Vigrid uten sidestykke i Norge. Det er på tide å sette en stopper for den mest omfattende økonomiske svindelen i verdenshistorien. Spesielt når vi ser hvordan løgnhistoriene brukes av jøder, zionister og Anglozionister til å forsvare angrepskriger, landrøveri og folkemord. Vi dekker spesielt norske forhold og "norske" løgn- og propagandahistorier.

Løgn-og fantasihistoriene om HoloCa$h har variert over tid og det samme har løgnene om antall døde i de tyske internerings- og arbeidsleirene gjort. I en lang periode var Auschwitz sentral i den norske fantasiversjonen av HoloCa$h og dette leirkomplekset er derfor viet spesiell oppmerksomhet.

Når NRK-Satiriks går så langt som dere gjør og hovedårsaken til hatkampanjen deres er at Lysglimt mener at Jødeløgnen om de 6 millioner må tåle kritiske historiske spørsmål og vurderinger utfordrer jeg dere tvers igjennom feige NRK-Naziklovner til en historisk debatt og gjennomgang av temaene HoloCa$h og Holocaust.

Våger dere NRK-Nazi-klovner ikke å ta utfordringen så hold for alltid kjeft om temaene HoloCa$h og Holocaust.

Med Nordisk hilsen fra en potensiell Allianse-velger og Lysglimt-tilhenger

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)