.:Vigrid Forsiden:.

Netthat og Stempling fra NRK Ytring
12. mai 2019

Slik er Kulturmarxistenes Taktikk for Hatspreding på nett

============ Original Message ============
Sent: 12.05.2019, 10:29
From: "Tore W. Tvedt"
To: ytring@nrk.no

Subject: Spreding av Hat og Løgn på Nettet (NRK Ytring)

Til NRK Ytring via email og Kyrre Nakkim, Bente Kalsnes og Stig Arild Pettersen via Twitter.

Vedrørende artikkel i NRK Ytring på nett den 9. mai 2019 med tittelen "Når bestemor sprer falske nyheter"

Det dere gjør i denne artikkelen er å demonstrere Netthat mot grupper dere ønsker skal hates og forfølges slik kulturmarxister og mediepropagandister har for vane og målsetting.

Som ansvarlig for Vigrid er jeg kjent med at dette ikke er noen ny taktikk fra de kulturmarxistiske hatefulle mediene og nettmiljøene, men en langsiktig strategi for å sette forskjellige grupper i samfunnet opp mot hverandre. Og da spesielt de kulturmarxistiske følgerne opp mot oss som er verdikonservative og sannhetssøkende nasjonalister.

Denne type løgn og hatspreding fører til drap og terror i samfunnet, noe dere ganske så sikkert er klare over og sannsynligvis har som intensjon.

Siden dere omtaler Vigrid i så negative ordelag som: ".....Vigrid.....er på hver sin måte kjent for å spre konspirasjonsteorier, løgn, antisemittisme og islamhat, og blir publisert av nynazister og andre høyreekstreme."

Jeg våger å påstå at Vigrid og undertegnede er en ekstremt mer pålitelig og sannhetsbasert historisk kilde og historiker enn dere tre hatspredere og organisasjonene dere tilhører. Det gjelder spesielt mine to hovedområder: Den 2. Verdenskrig inklusive HoloCa$h (Jødeløgnen om de 6 millioner som aldri ble gasset ihjel og Holocaust på mange millioner tyske sivile) og dagens geopolitikk.

Det gjelder både for SNL (Store Norske leksikon), hvor Stig Arild er redaktør og NRK (Nazistisk RiksKringkasting) hvor Kyrre er redaktør.

Jeg utfordrer dere derfor alle tre til åpen debatt om temaene i direktesendt NRK. Dere vil bli knust.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)