.:Vigrid Forsiden:.

Sutrete Propagandist i Radiss-Pissoaret NRK
18. februar 2017

NRK = Nazistisk Riks-Kringkasting = Hatsprederen

============ Original Message ============
Sent: 18.02.2018, 15:54
From: "Tore W. Tvedt"
To: anders.magnus@nrk.no; info@nrk.no;

Subject: Raddis-Pissoaret NRK

Til propagandist Anders Magnus i Nazistisk Riks-Kringkasting

Vedrørende "Raddis-pissoaret NRK må faen meg kvitte seg med svin som deg."

Innholdet i artikkelen din er noe av det mest sutrete jeg har sett i nazimedia her til lands og det sier ikke lite. Massemedia, med NRK blant de ledende, er i fremste rekke i hatefull propaganda mot den hvite mann og det norske folks eksklusive rett til eget land. NRK er også i fremste linje i den russofobiske hatkampanjen NAZI-Alliansens medier fører mot den russiske verden. NRK støtter de rene nazistiske kreftene i Kiev-regimet som utfører terror og krig mot Novorusserne.

Og så sutrer du fordi noen ikke liker hatpropagandaen deres? Skjerp deg, Anders.

Du angriper Trump fordi han gir media det glatte lag og anser pressen å være "en stor trussel mot vårt land". Men det har jo Trump helt rett i. Og han kunne sagt det enda tydeligere ved å påpeke at pressen er den største trusselen mot våre land og folk som finnes. Det er nemlig gjennom media at makteliten fremmer antihvitt hat og russofobia. Og slik er det fordi media kun er et propagandaapparat i maktelitens eie og til deres disposisjon. I USA som i Norge.

Du dekker deg lenger nede i artikkelen bak betegnelsen "budbringer" som har et nøytralt innhold. Det er en ren løgn. Det finnes intet nøytralt innen media. Kun propaganda og i NRK sitt tilfelle statlig propaganda for makteliten i Norge og NAZI-Alliansen. (NAZI = NAto-ZIonisme).

Mot slutten av artikkelen sier du "Dessverre ser jeg tegn til økende splittelse og hat også i mitt kjære hjemland." Vi er mange som ser det og NRK er i fremste rekke i å ha skapt dette hatet. Ikke bare et internt hatefullt klima mot menn og alt hvitt (Nordisk) i Norge, men dere er også i fremste linje i å spre russofobisk hat mot Russland og dets leder, Putin. Det bærer mot storkrig i Europa på grunn av de hatkampanjene NRK og annen vestlig nazimedia kjører så intenst.

For oss andre er det bare å håpe at rakettene dere i NRK og andre nazimedier påkaller kjenner adressen til krigshisserne og haterne.

Skulle du være uenig i noe i denne mailen, Anders, utfordrer jeg til direkte debatt om det på direkte TV hos dere i NRK. Men det våger vel ikke sutrete propagandister i nazimedia.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)