.:Vigrid Forsiden:.

Feig Jødesleiking i NRK/Buskerud
16. desember 2017

HoloCa$h - Løgnbasert Jødisk Hat-, Makt- og Penge-industri

============ Original Message ============
Sent: 16.12.2017, 13:12
From: "Tore W. Tvedt"
To: 03030@nrk.no; arne.helsingen@nrk.no; buskerud@nrk.no; chris.carlsen@nrk.no; hildegunn.soldal@nrk.no; ida.anna.haugen@nrk.no; info@nrk.no; jon.branas@nrk.no; kim.holtan@nrk.no; telemark@nrk.no;

Subject: Feig Jødesleiking og HoloCa$h-støtte

Til Nazistisk Riks-Kringkasting (NRK) avdeling Buskerud

Vedrørende "distriktsprogram 11. desember 2017 hvor programleder Kim Holtan (tror det er navnet) kommer inn på begrepet HoloCa$h" som han feilaktig kaller Holocaust.

I stedet for å stille kritiske spørsmål bedriver Holtan den sedvanlige jødesleikingen som er typisk for norsk nazimedia. Intervjuet forøvrig er uinteressant så la oss se på dette med HoloCa$h/Holocaust:

HoloCa$h er betegnelsen på jødeløgnene og jødepropagandaen om de 6 millioner jøder som aldri ble utryddet av tyskerne under den 2. verdenskrig og som jødene har bygget en hel HoloCa$h-industri rundt for å tjene enorme pengesummer gjennom til dels utpressing i ren mafiastil og til dels for å infiltrere samfunnet for å fremme egen makt. Og selvsagt for å dekke over Israels folkemord i Palestina.

Holocaust er betegnelsen på det planlagte og industrielt utførte folkemordet med vitenkapelige metoder de Anglo-Zionistiske kreftene utførte mot den tyske sivilbefolkningen i form av teppebombing av tyske byer under navnet "Moral Bombing", siden hensikten var å myrde flest mulig sivile for å knekke den tyske befolkningens moral. Rundt en million tyske sivile ble myrdet i det direkte bomberegnet og med de mange millioner tyskere som ble myrdet på andre måter gjennom fordriving og nedslakting, også etter mai 1945, utgjør dette det verste folkemordet i Europa i moderne tid. Kun forbigått av de jødiske kommunistene i Sovjetunionen sin nedslakting av kristne, hvite russere.

Jeg utfordrer den feige jødesleikeren Kim Holtan og NRK i Buskerud til å møte meg til en direktesendt knallhard debatt-duell om de to nevnte begrepene HoloCa$h-industrien og Holocaust. Da får vi se hva som bor i dere og hvor mye faktisk kunnskap dere har å fare med. Dere må gjerne trekke på resten av den jødesleikende Nazistiske Riks-Kringkastingen deres og også jødesleikende propagandaløgnere utenfra naziorganisasjonen deres.

Jeg garanterer at jeg kommer til å knuse dere:) Og det kun basert på objektive og historisk korrekte fakta.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)