.:Vigrid Forsiden:.

Vårt syn på Trond "Femsetufs" Giske
8. september 2017

Vurderinger er alltid basert på udefinerbart helhetsinntrykk

============ Original Message ============
Sent: Friday, September 08, 2017 at 10:46 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: ytring@nrk.no

Cc: trond.giske@stortinget.no

Subject : Vigrid - Listhaug - Giske

Til Ytring, NRK (Nazistisk Russofobisk Krigshisser) og Trond Giske i AP (Antinordisk Parti)

Vedrørende Giske's artikkel hos nrk.no Ytring i dag med overskriften "Hatet mot «de andre»"

Giske skriver i artikkelen: "Men hun (Listhaug) vet også at det viktigste ikke er hva som sies, men hvordan det blir oppfattet."  Det vet sannelig Trond Giske også.

Her er et annet sitat fra Giske i artikkelen: "Det finnes god dokumentasjon for hvordan Listhaug blir oppfattet. Lederen i den høyreekstreme gruppa Vigrid, Tore Tvedt, forteller i VG: «Hennes retorikk har flyttet grensen for hva som er akseptabelt å si. Hun flytter denne grensen nærmere meg, og det jeg selv står for. Derfor er jeg glad i henne.»"

La oss ta det sistee først. Det er ingen tvil hos meg om at Listhaug med sin verbale, og også ikke-verbale kommunikasjon, har flyttet grensene for akseptable meninger og utsagn i debatten om masseinvasjon av rase- og sivilisasjonsfremmede milevis over mot Vigrid sitt ståsted. Vi håper hun tar mot til seg og flytter etter selv også. Vi ser på Listhaug som den fremste målbærende representanten for vår målsetting om et Nordisk Norge for oss som er av Nordisk ætt. Slik Sylvi selv er.

Uansett har hun gjort en kjempejobb og stått høyreist, modig og standhaftig i stormen i motsetning til et feminisert mannlig nasjonalist- og politikermiljø.

Hva mener Vigrid (jeg) så om Trond Giske? Jeg viser til det første sitatet og gir uttrykk for en total oppfatning uavhengig av hva Giske har sagt eller gjort, men vårt (mitt) personlige inntrykk: Trond Giske er utifra det ståstedet selve prototypen på en femsepolitiker som utifra et formodet selvhat ønsker å føre en politikk som vil utrydde oss som nordisk folk i Norge. Med andre ord en feig folkemorder mot det nordiske folkeelementet i Norge. Er han ei femse? Er han en selvhater som vil utrydde oss? Er han en feig folkemorder som vil utrydde oss?

Jeg vet ikke hvordan han oppfatter seg selv, men det er slik jeg oppfatter han utifra det jeg leser om han i massemedia. Og det er en oppfatning jeg har av de aller fleste norske politikere. Uansett parti.

I dette forrædermiljøet har Sylvi Listhaug markert seg som en bølgebryter mot PK-hatet som stormer mot henne. Absolutt alle norske kvinner og menn som ønsker seg et romsligere debattmiljø i Norge, i motsetning til dagens smale kosher PK-ramme, bør støtte og takke Sylvi for innsatsen hennes. Også Trond "Femsetufs" Giske.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)