.:Vigrid Forsiden:.

NRK = Nazistisk Russofobisk Krigshissing
28. juli 2017

Nazipropaganda er Middelet - Storkrig i Europa Resultatet

============ Original Message ============
Sent: 27.07.2017, 22:48
From: "Tore W. Tvedt"
To: oda.ording@nrk.no

Subject : Russofobisk Fake Nazi News

Til Oda Ording i NRK (Nazistisk Russofobisk Krigshissing).

Vedrørende din artikkel den 26. juli i år med tittelen "Stemte for straffesanksjoner – til tross for Trumps protester"

NRK står i dag for Nazistisk Russofobisk Krigshissing på grunn av dens rolle som aktiv nazipropagandamedia for å fremme NAZI-Alliansens totale, asymmetriske sivilisasjonskrig mot Russland og Den Russiske Verden.

Denne russofobiske og hatefulle ondskapens kampanje har ødeleggelse av Russland som nasjon og underkastelse eventuelt utryddelse av det russiske folk som mål. Midlene sombrukes av nazipropagandistene i nazimedia veksler mellom rene løgner, forvrengninger, utelatelser og mangler ethvert objektivt historisk perspektiv. Tilsvarende gjelder for de enkelte nazipropagandistene som skriver og som i tillegg overhodet ikke viser evne til kritisk behandling av stoffet. Referansene som disse nazipropagandistene bruker er såkalte sirklerunkereferanser i nazimedias eget ekkokammer.

Artikkelen du har skrevet, Oda, faller etter vår oppfatning innunder avsnittet over. La oss ta et eksempel som samtidig er svært sentralt i nazimedias krigshissing for en ny storkrig i Europa. Du skriver ".......straffe Russland for invasjonen av Krim-halvøya i 2014 og for landets brede militære offensiv i Syria......" For å spørre deg direkte, Oda: Hva i helsikke mener du med at Russland invaderte Krim i 2014??? Er du komplett idiot eller er det som vi tror en del av en systematisk løgn- og forvrengingskampanje som ledd i NAZI-Alliansens angrepskrig mot Russland? Og hvilken bred militære offensiv er det Russland fører i Syria??? Igjen: Er du idiot eller en ondskapsfull nazipropagandist ute etter å sverte Russland for å rettferdiggjøre NAZI-Alliansens folkemord på russsere slik den jødestyrte nazijuntaen og deres nazifolkemorderbataljoner utøver i Novorossia. Støttet aktivt militært og finansielt av NAZI-Alliansen, inklusive Norge. Og støttet med nazipropaganda av den Nazistiske Russofobiske Krigshissingsmedia NRK.

I mars 2014 var Ukraina uten lovlig regjering og juntaen i Kiev startet terror og folkemord på russere i landet fra dag en. Befolkningen på Krim ønsket hverken å bli terrorisert eller utryddet og holdt to folkeavstemminger med over 75% deltagelse og med rundt 97% aksept for å først løsrive seg fra Ukraina og deretter søke opptak i Den Russiske Føderasjon. Dette var en strålende oppvisning i praktisk anvendelse av begrepene "Folkenes rett til selvbestemmelse" og "Demokrati". Begreper som tydeligvis hates av dere nazipropagandister.

Når det gjelder Russlands støtte til den syriske regjeringen og dens militære er den svært begrenset og kun av støttende karakter. Likevel har landets fredsbevarende innsats reddet utallige liv og bidratt til frigjøring av store områder og mange folk som nå begynner et normalt liv etter europeisk målestokk. USA og NAZI-Alliansen, inklusive Norge, har på sin side hele tiden støttet finansielt og militært islamske terrorgrrupper.

Jeg inviterer deg gjerne på en kaffeprat i Kongsberg/Notodden en dag om du ønsker et mer objektivt, faktabasert og histrorisk korrekt bilde av temaet du tar opp i artikkelen din, Oda. Eller om du heller ønsker det tar jeg med stor glede en åpen debatt med deg og de andre nazipropagandistene i NRK på direktesendt TV. Men det tror jeg nazisjefene dine i NRK er for feige til. Da er sirkelrunking i nazimedias ekkokammer mere i deres stil.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)