.:Vigrid Forsiden:.

Norges Fredsråd gir indirekte støtte til NAZI-Alliansens krig mot Russland
31. august 2017

Er storkrig i Europa Norges Fredsråd's mål?

============ Original Message ============
Sent: 30.08.2017, 12:20
From: "Tore W. Tvedt"

To: ola@abcnyheter.no; hedda@norgesfredsrad.no; ida@norgesfredsrad.no; ivar@norgesfredsrad.no; johannes@norgesfredsrad.no; marte@norgesfredsrad.no; post@norgesfredsrad.no; tuva@norgesfredsrad.no; vilde@norgesfredsrad.no;

Subject: Indirekte Nazistøtte fra Norges Fredsråd

Til sekretariatet i Norges Fredsråd

Vedrørende uttalelse fra Tuva Grimsgaard til ABC-Nyheter i forbindelse med NAZI-Alliansens krigsforberedelser til militær angrepskrig mot Russland.

Det Tuva Grimsgaard her gjør er å drive Nazipropaganda for NAZI-Alliansen sin aggressive krigspolitikk mot Russland ved å sidestille Russland som forsvarer med Det Anglozionistiske Imperiet som angriper.

Hvorfor Norges Fredsråd på denne måten gir sin støtte til NAZI-Alliansens krigspolitikk vet jeg ikke, men den kan skyldes mange forhold hvorav pengetilgang og politisk servilitet er den mest sannsynlige. Dere om det.

Skulle dere ønske mer objektiv informasjon om temaet står jeg til rådighet for det og håper de linkede nettsidene vil gi dere et noe større perspektiv enn Tuva utviste her.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)