.:Vigrid Forsiden:.

Nazi-Herrefolk-mentalitet preger norsk nazimedia
30. april 2017

La bombene og rakettene treffe dem som har bestilt dem

----- Original Message -----
Sent: 30.04.2017, 12:52
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: anita.henriksen@nettavisen.no
Cc: 02060@nettavisen.no; redaksjonen@nettavisen.no; gunnar.stavrum@nettavisen.no

Subject: Spreding av Naziløgner i Nettavisen

Til propagandist Anita Henriksen i Nettavisen med kopi til redaksjonen

Vedrørende artikkel i Nettavisen den 27. april i år med tittelen: "Russisk TV hevder at NATO forbereder angrep på Russland".

For å si det fritt med Ibsen: "Anita, du sprer krigshissende naziløgner!" og det med Nettavisens godkjennelse. Med andre ord: "Gunnar, du sprer krigshissende naziløgner!"  Nazi i denne sammenhengen viser både til forrige århundres tyske bevegelse hvor Nürnbergtribunalet i 1945 dømte til døden og henrettet ledende personer for "Forberedelse av angrepskrig". Det siste var mer enn tvilsomt den gangen og i forhold til dagens moderne Nazisme (NAto-ZIonisme) og NAZI-alliansens forberedelser til angrepskrig mot Russland er det bare tull og tøys.

Når massemedia så konsekvent sprer falske nyheter og sprer en hatefull og russophobisk krigspropaganda må vi lete to steder etter årsakene. Og de er ikke vanskelig å finne. Det første stedet er et åpenbart negativt moralsk verdigrunnlag hvor det eneste som teller innenfor NAZI-alliansen er begrepet "Eksepsjonalitet = Übermensch-ideologi". Det er klare sammenhenger med Hitler-Tysklands syn på Russland og det hatefulle og degraderende synet norsk nazimedia, inklusive Nettavisen, gir inntrykk av. Man betrakter det russiske folk som "Mindreverdige Untermenschen uten Nazistenes Eksepsjonalitet". Derfor skal de ikke innrømmes noen demokratiske rettigheter siden de er "Ikke-Eksepsjonelle Untermenschen" uten vanlige menneskerettigheter. Mot dem hisser vi til krig.

Vi ser det tydelig i nevnte artikkel hvor dere skriver ".....forholdet ble svekket etter den ulovlige annekteringen av Krim- halvøya.....". Det er en ren løgnaktig formulering. Det finnes ikke noe ulovlig i at Krim etter to folkeavstemminger med overveldende flertall for løsrivelse fra Ukraina og tilslutning til Russland ble opptatt som likeverdig republikk i Den Russiske Føderasjon. Selvfølgelig er det i den nazistiske ideologien, dere i Nettavisen tydeligvis følger, bare nazister som har rett til å definere demokrati og "Ikke-Eksepsjonelle Untermenschen" skal i alle fall ikke nyte godt av det. Og det selv om mantraet til NAZI-alliansen er at de sikrer demokratiet. Men igjen, i Nazi-ideologien deres gjelder det selvsagt bare "Nazi-Eksepsjonelle Übermenschen".

Fy faan til nazisøppel dere serverer med glatt ansikt. Og det blir ikke bedre når vi ser at det hele er rettferdiggjøring av angrepskrig mot den russiske sivilisasjon basert på Nazistisk Herrefolkmentalitet. Det er å håpe at bombene og rakettene dere roper på kjenner adressen deres slik at posten kommer fram til dem som har bestilt den!

Det andre området er det lettere å gjøre noe med. Historieløsheten deres er skrikende så derfor anbefaler vi en gjennomgang av Vigrids enestående dokumentasjon om NAZI-alliansens sivilisasjonskrig mot Russland og Det Anglozionistiske Imperiets quest for globalt enevelde.

Inntil dere har ryddet opp i ideologien og kunnskapsløsheten deres bør dere holde kjeften deres om så viktige forhold som krig og fred i Europa.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)