.:Vigrid Forsiden:.

Hatefull Anti-Nordisk Ekstremisme i Morgenbladet
29. juli 2018

"NAV"-blekka Morgenbladet - Feig Ekstremisme

============ Original Message ============
Sent: 29.07.2018, 11:34
From: "Tore W. Tvedt"
To: aaa@morgenbladet.no; ab@morgenbladet.no; abj@morgenbladet.no; abo@morgenbladet.no; af@morgenbladet.no; afl@morgenbladet.no; bb@morgenbladet.no; be@morgenbladet.no; bh@morgenbladet.no; blj@morgenbladet.no; cb@morgenbladet.no; ck@morgenbladet.no; cu@morgenbladet.no; debatt@morgenbladet.no; ed@morgenbladet.no; ef@morgenbladet.no; es@morgenbladet.no; hauglid@morgenbladet.no; hg@morgenbladet.no; hj@morgenbladet.no; hs@morgenbladet.no; iai@morgenbladet.no; iga@morgenbladet.no; jg@morgenbladet.no; jkt@morgenbladet.no; kh@morgenbladet.no; kronikk@morgenbladet.no; kwh@morgenbladet.no; lh@morgenbladet.no; ll@morgenbladet.no; lm@morgenbladet.no; maria.lokna@morgenbladet.no; mks@morgenbladet.no; ml@morgenbladet.no; mr@morgenbladet.no; ms@morgenbladet.no; oh@morgenbladet.no; pb@morgenbladet.no; pu@morgenbladet.no; si@morgenbladet.no; sij@morgenbladet.no; sims@morgenbladet.no; sk@morgenbladet.no; stine.engen@morgenbladet.no; tg@morgenbladet.no; tv@morgenbladet.no;

Subject: Ekstremistene blant oss

Til den ekstreme propagandisten Sten Inge Jørgensen og de andre ansatte i Morgenbladet

Vedrørende artikkel i Morgenbladet den 27. juli 2018 med overskriften "Ekstremistene blant oss"

De verste ekstremistene vi har i Norge er selvhatende hvite nordmenn som er hjernevasket til Hvit Skyld og jobber iherdig for å utrydde den hvite Nordiske Rase i Norge gjennom folkeutskifting i form av en masseinvasjon av rase- og sivilisasjonsfremmede. Du, Sten Inge, har med ovennevnte artikkel kvalifisert deg til å omtales som en selvhatende antihvit rasist av det mest ekstreme slaget og deltager i utryddelse og folkemord på oss av Nordisk ætt. Siden artikkelen er en Leder i Morgenbladet trekker du samtlige ansatte i avisen med inn i den samme hatefulle og selvhatende kretsen du gir inntrykk av å representere.

Noe mer lavtstående enn menn som går inn for å utrydde eget folk og se eget folks kvinner bli gjengvoldtatt som en del av den "berikelsen" dere argumenterer for finnes ikke. Etter min oppfatning er du, basert på ovennevnte artikkel, blant de mest lavtstående propagandakrypene i denne hatefulle antinordiske propagandaleiren.

Jeg utfordrer deg derfor, Sten Inge, til en åpen og direkte debatt om det pågående folkemordet, som du tydeligvis støtter, på den Nordiske Rase og Nordisk Sivilisasjon i Norge.

Er du for feig til å ta debatten, Sten Inge, så hold for alltid kjeft om temaet!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)