.:Vigrid Forsiden:.

Aasarød/Morgenbladet - Feig, Nazistisk Fjompenisse i "NAV"-media
17. desember 2017

Vigrid Utfordrer "NAV"-media's presstitutter

============ Original Message ============
Sent: 17.12.2017, 11:07
From: "Tore W. Tvedt"
To: aaa@morgenbladet.no; abj@morgenbladet.no; abo@morgenbladet.no; af@morgenbladet.no; afl@morgenbladet.no; bh@morgenbladet.no; cu@morgenbladet.no; debatt@morgenbladet.no; hauglid@morgenbladet.no; hg@morgenbladet.no; hs@morgenbladet.no; iai@morgenbladet.no; jg@morgenbladet.no; jkt@morgenbladet.no; kronikk@morgenbladet.no; ll@morgenbladet.no; lm@morgenbladet.no; mks@morgenbladet.no; ml@morgenbladet.no; mr@morgenbladet.no; oh@morgenbladet.no; pu@morgenbladet.no; redaksjon@morgenbladet.no; si@morgenbladet.no; sij@morgenbladet.no; sims@morgenbladet.no; tg@morgenbladet.no; tv@morgenbladet.no;

Subject: Feig nazifjomp i "NAV"-blekka Morgenbladet

Til propagandistene i naziblekka Morgenbladet

Vedrørende en artikkel i Morgenbladets nettutgave 8. desember 2017 som visstnok er skrevet av en Aasarød med overskriften "God stemning med nazist". Jeg får ikke lagt ved link til artikkelen fordi jeg ikke finner den på nettet. Kilden som tipset meg om den er likevel så troverdig at jeg har tillit til informasjonen.

Den feige, jødesleikende nazifjompen, Askild Matre Aasarød, er tydeligvis ikke i stand til å skaffe seg skikkelig jobb i en bærekraftig bedrift siden han jobber for en "NAV"-medieblekke som Morgenbladet. Morgenbladet er en av mediesnylterne med sugerøret i statskassen og er fritatt for MVA i tillegg til en statlig "NAV"-støtte på 5 millioner kroner ifølge Morgenbladet selv. Sitat fra Morgenbladets leder den 10. mars 2017: "Men også vi er avhengige av statlig støtte: Vi har som alle andre aviser momsfritak, og får i tillegg fem millioner kroner i året i produksjonsstøtte."

Med andre ord: Morgenbladet er en snyltebedrift som er finansiert av det norske Naziregimet og dermed et presstituttorgan (ei mediehore) for Nazistene innen NAZI-Alliansen. Propagandistene i Morgenbladet kan dermed sidestilles med andre vernede bedrifter og kroniske "NAV'ere. Feige saker. NAZI her står for det Nord-Atlantiske Zionist-Imperiet.

I stedet for å stille kritiske spørsmål bedriver Aasarød den sedvanlige jødesleikingen som er typisk for norsk nazimedia. Intervjuet forøvrig er uinteressant så la oss se på dette med HoloCa$h/Holocaust:

HoloCa$h er betegnelsen på jødeløgnene og jødepropagandaen om de 6 millioner jøder som aldri ble utryddet av tyskerne under den 2. verdenskrig og som jødene har bygget en hel HoloCa$h-industri rundt for å tjene enorme pengesummer gjennom til dels utpressing i ren mafiastil og til dels for å infiltrere samfunnet for å fremme egen makt. Og selvsagt for å dekke over Israels folkemord i Palestina.

Holocaust er betegnelsen på det planlagte og industrielt utførte folkemordet med vitenkapelige metoder de Anglo-Zionistiske kreftene utførte mot den tyske sivilbefolkningen i form av teppebombing av tyske byer under navnet "Moral Bombing", siden hensikten var å myrde flest mulig sivile for å knekke den tyske befolkningens moral. Rundt en million tyske sivile ble myrdet i det direkte bomberegnet og med de mange millioner tyskere som ble myrdet på andre måter gjennom fordriving og nedslakting, også etter mai 1945, utgjør dette det verste folkemordet i Europa i moderne tid. Kun forbigått av de jødiske kommunistene i Sovjetunionen sin nedslakting av kristne, hvite russere.

Jeg utfordrer den feige jødesleikeren og nazistiske "NAV"-fjompen Askild Aasarød og resten av propagandistene i "NAV"-blekka Morgenbladet til å møte meg til en direktesendt knallhard debatt-duell om de to nevnte begrepene HoloCa$h-industrien og Holocaust. Da får vi se hva som bor i dere og hvor mye faktisk kunnskap dere har å fare med. Dere må gjerne trekke på resten av de jødesleikende nazimediekollegene deres og også jødesleikende propagandaløgnere utenfra.

Jeg garanterer at jeg kommer til å knuse dere:) Og det kun basert på objektive og historisk korrekte fakta.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)