.:Vigrid Forsiden:.

Er norske offiserer Nazi-Zombier? eller ansvarlige Offiserer?
13. oktober 2017

Bildet fra folkemordet på serberne i Krajina 1995

============ Original Message ============
Sent: Fri, 13 Oct 2017 16:12:27 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: alfsaethre@hotmail.com; blh@nof.no; btw@nof.no; carlrode7@gmail.com; cl@nof.no; eirik.stenberg@gmail.com; ej@nof.no; el@nof.no; ff@nof.no; hvkontakt@nof.no; jha@nof.no; jts@nof.no; ka@nof.no; kb@nof.no; ke@nof.no; kenneth_viken@hotmail.com; kom@nof.no; ma@nof.no; mka@nof.no; neon@nof.no; nofka@nof.no; oee@nof.no; ola@ellefsen.org; pbn@nof.no; post@nof.no; rdo@nof.no; rstorvik@mil.no; sir@nof.no; sv@nof.no; tb@nof.no; tev@nof.no; tl@nof.no; tm@nof.no; vskaugvo@online.no;

Subject: Det Norske Militæret: Integrert i NAZI-Imperiets Angreps-Strategi

Til Det Norske Offisersforbund

Vedrørende artikkel hos NRK i dag med overskriften "Offisersforbundet: En historisk nedprioritering."

Det er med stor forundring jeg leser Offisersforbundets uttalelser angående "regjeringens landmaktutredning" som nylig ble fremlagt. Det virker som om norske offiserer ikke har fått med seg at det norske militæret i løpet av de siste tiårene er blitt en integrert del av NAZI-Imperiets globale angrepsformasjoner.

Dette har ført til at landmakten i Norge, som var beregnet på dybdeforsvar mot en angriper, er nedprioritert til fordel våpensystemer som er mer egnet for angrep. Dette gjelder etterretning, med amerikanske radarer, begge Marjata-skipene og generelt ellers. Luftvåpenet med sine nye F-35 er avanserte angrepsfly og ikke spesielt beregnet på kamp om norsk luftrom mot en angriper. Tilsvarende med marinen. 

I tillegg har vi fått en permanent base for amerikansk angrepspersonell med forhåndslagret utstyr for minst en angrepsbrigade. Som et videre ledd i forberedelse for angrepskrig mot Russland, som Norge allerede fører en hybridkrig mot, styrkes våre militære avdelinger i Finnmark med mannskaper og langtrekkende missiler egnet for angrep på Russlands Nordflåte og anlegg i Murmanskområdet.

Alt dette er rene og åpne krigsforberedelser i den angrepskrigen NAZI-Imperiet fører mot Russland og den russiske verden. NAZI-Imperiet startet den militære delen av denne angrepskrigen den 24. mars 1999 med massebombingen av Serbia. Siden har den fortsatt med Proxykriger mot Russland i Georgia i 2008, Novorossia fra vinteren 2014 og i Syria fra 2012. I tillegg til disse militære angrepskrigene mot den russiske verden, som del av sivilisasjonskrigen mot Russland, kommer framrykkingen av NAZI-Alliansens angrepsstyrker frem mot Russlands vestgrense i Europa.

Det er en skam at norske offiserer ikke har tatt kraftig til motmæle mot dette misbruket av dem og de mannskapene dere disponerer og latt seg villig bruke i det Nord-Atlantiske ZIonist-Imperiet (NAZI-Imperiet) sin agenda om globalt enevelde.

Dere som er tillitsvalgte offiserer i det norske militæret har i dag den siste sjansen til å si klart ifra at dere ikke lenger vil la dere bruke i NAto-ZIonistenes (NAZIstenes) angrepskriger. Sier dere ikke fra nå blir dere selv direkte ansvarlige for krigene som følger av Nazistenes maktagenda. Og da spesielt den europeiske storkrigen NAZI-Alliansen nå provoserer fram. Taper dere den krigen må noen av dere regne med samme skjebne som de tyske offiserene fikk under Nürnberg-tribunalet: Dødsdom fullbyrdet ved hengning.

Skulle dere være uenige i denne mailen utfordrer jeg dere til åpen og direkte debatt om temaet!

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)