.:Vigrid Forsiden:.

Nazimedia uten geopolitisk dybde
21. desember 2017

Vigrid gir bakteppet for hendelsene. NAZI-Alliansen betyr Død

============ Original Message ============
Sent: Thursday, December 21, 2017 at 10:54 AM
From: "Tore W. Tvedt"
To: Noen norske medier som har omhandlet "Russland-sakene"

Subject: Harvey Weinstein - Sjefsjøde i Hollywood - Toppen av Isfjellet

Norge aktiv i krig mot den russiske verden

Til propagandister i norsk media som omtaler noen ferske saker i forholdet Norge-Russland

Vedrørende utvisning av studenter i st. Petersburg (se NRK-artikkel), arrestasjon av Frode Berg (se VG-artikkel) og NAZI-Imperiets krav om bruk av Rygge flyplass til militære formål (se TV2-artikkel)

Det er en ting som er felles for samtlige mediers omtale av disse tre sakene og samtlige andre forhold mellom Norge og Russland og det er en totalt fraværende beskrivelse av det militære og politiske bakteppet sakene utspiller seg foran.

Norge er en av de mest aktive og antirussiske statene i NAZI-Alliansens totale, hybride sivilisasjonskrig mot Russland og har vært det i mange år. Lederne av det norske Nazi-regimet med Solberg og Brende i spissen var aktive i Kiev da de jødestyrte nazistene gjennomførte sitt væpnede kupp mot den lovlig valgte ukrainske regjering. Det norske Naziregimet har siden finansiert den aktive terrorkrigen de jødestyrte ukrainske nazibataljonene har ført mot det russiske folkelementet i Ukraina, nærmere bestemt i Novorossia. Det er et rent folkemord på gang og Norge er en pådriver for det.

Russland har så langt appellert til NAZI-Alliansens medlemsland, inklusive Norge, om dialog for å hindre utviklingen av storkrig i Europa basert på NAZI-Alliansens massering av angrepstropper ved Russlands vestgrense. En angrepsforberedelse som kun kan ha et militært førsteslag som formål. Norge deltar aktivt også i disse aggressive militære forberedelsene med nye spionskip i nord, nye radarer i nord, angrepstropper ved Russlands grense, permanent stasjonering av angrepstropper med masse angrepsmateriell fra USA og nå amerikansk krav om stasjonering av jagerfly på Rygge. Et perfekt utgangspunkt for førsteslag mot hele den russiske Nordfronten fra Kaliningrad til Kolahalvøya.

Med andre ord: Norge er i de facto krig med Russland. Og det er Norge som er den angripende og aggressive parten.

Russlands reaksjoner så langt har vært usedvanlige avbalanserte og tyder på at Putin fortsatt har tro på at diplomatiske løsninger er mulig. Det kan vise seg å være en skjebnesvanger misforståelse.

Med dette som bakteppe for de nevnte hendelser er det meget rart at Russland ikke har reagert sterkere og mer konsistent med å forby enhver norsk NGO på russisk jord og avbrudd i alt samkvem inntil Norge avslutter de krigsforberende handlingene mot landet.

Det eneste NAZI-Alliansen forstår er direkte makt og konfrontasjon. Russlands defensive holdning så langt har vist seg å være feil. Helt fra Gorbatchev trodde på NAZI-Alliansens forsikringer om ikke å flytte NAZI-Alliansen en meter øst for Oder-Neisse-linjen.

Det er å håpe at Russland nå tar en hardere linje mot Nazi-aggresjonen og at dette bare er starten. Jeg utfordrer samtlige norske medier til åpen debatt om temaene, men det er dere vel for feige til. Som vanlig.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)