.:Vigrid Forsiden:.

LO og NHO-toppene med svada om Nazimedia
30. september 2017

NAZI-Makteliten sutrer over tapt terreng - støtter Folkemord i Novorossia

============ Original Message ============
Sent: Sat, 30 Sep 2017 13:52:55 +0200
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: anders.horn@lo.no; andre.nerheim@lo.no; bjorn.erik.dahl@lo.no; hanne.thun@lo.no; jah@lo.no; lo@lo.no; oivind.hansen@lo.no; trine.holden@lo.no; trond.gram@lo.no; wegard.harsvik@lo.no; Oyvind.lind.fossen@nho.no; bjarne.sorhus@nho.no; firmapost@nho.no; marius.strand@nho.no; nicolai.heyerdahl@nho.no; peter.markovski@nho.no; tuva.gaarder.nordlie@nho.no;

Subject: Sat, 30 Sep 2017 13:52:55 +0200

Til Hans-Christian Gabrielsen i LO og Kristin Skogen Lund i NHO og pressekontaktene i LO og NHO

Vedrørende deres artikkel i Aftenposten den 26. september i år med overskriften "En demokratisk bærebjelke ruster"

Løgnene deres starter i selve overskriften. Massemedia, som det refereres til har aldri vært noen demokratisk bærebjelke. Tvertimot har massemedia, altså pressen, kun et eneste formål: Massemedia er et propagandaorgan for eierne og de interessegruppene eierne representerer.  Slik har det alltid vært, slik er det i dag og slik vil det alltid være. Det norske demokratiet opphørte i praksis den 22. april 1938 med Stortingets konsensus om å forlenge seg selv uten nyvalg neste år. Det var det siste demokratisk valgte storting i Norge. Det vi fikk etter 8. mai 1945 var seierherrenes maktfordeling basert på nevnte konsensus. Denne konsensus har eksistert frem til i dag og vært ødeleggende for landet. Det rette navnet på den norske etterkrigsmodellen er Konsensusdiktatur hvor alle konkurrerende meninger og opposisjon har blitt knust av nettopp konsensusmakteliten og deres massemedia.

At dere to i dag sutrer over en mulig fallende innflytelse er direkte patetisk. Dere, og massemedia, har gjort enorm skade på det norske folk ved deres både aktive og passive  støtte til en rase- og sivilisasjonsfremmed masseinvasjon av landet vårt. Null demokrati i den prosessen. Tilsvarende har dere, og massemedia, også bidratt til å legge Norge definitivt inn under NAZI-Imperiets totale kontroll som har ført til Norges deltagelse i NAZI-Alliansens geopolitiske angrepskriger for totalt verdensherredømme. Null demokrati i den prosessen heller.

Dere to, Hans-Christian og Kristin, hører dermed til det som kalles Sumpen som må dreneres for at demokratiet igjen skal kunne fungere i Norge.

Den rase- og sivilisasjonsfremmede masseinvasjonen dere har akseptert i Norge vil føre til Balkaniseringskriger hvor alle etnisk/religiøse grupper kjemper mot alle andre etnisk/religiøse grupper inntil den sterkeste har utryddet alle andre og tatt Norge som sitt forplantningsterritorium. Vi får håpe det er oss av Nordisk ætt som vinner, men takket være maktelitens kontroll med massemedia er det slett ikke sikkert.

Tilsvarende med deres og massemedias støtte vil NAZI-Alliansens angrepskriger, under ledelse av LO's darling Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg, føre til storkrig og utslettelse av store deler av Europa. Dette russofobiske hatet er det nettopp nazimedia som har hisset opp til fordi de, som nevnt, kun har som oppgave å propagandere for eiernes interesser. Massemedias oppgave er dermed per definisjon antidemokratisk i et konsensusdiktatur som det norske.

Dere skriver "Men det er en fjerde samfunnskraft som også har en helt avgjørende rolle i å bidra til et transparent og opplyst samfunn tuftet på tillit, og det er nyhetsmediene."  Dette er en ren løgn. Norge er verken et transparent eller opplyst samfunn tuftet på tillit. Norge er, ved hjelp av maktelitens totale kontroll av massemedia, hjernevasket til politisk korrekthet uten evne til å tenke og handle utenfor de PK-rammene de får definert av makteliten og deres propagandaorganer. Enhver som forsøker å korrigere kursen utsettes for terror og forfølgelse som i sin konsekvens igjen førte til Breivik og hans militære aksjon. "What goes around comes around".  Dere kan med stor rett, sammen med massemedia og politikerne dere skryter av, ta æren for den også.

Det som idag heldigvis rokker ved det etniske norske folks tillit er at det via internett har dukket opp mange små alternative medier som avkler den politisk korrekte hjernevaskingspropagandaen. Derfor har politikerne vedtatt at all ytring de ikke liker og som rammer sentrale deler av det virkelige maktapparatet skal kalles "Hatkriminalitet" og straffes hardt. Dette er totalitære "1984"-metoder uverdig et land som vil kalles demokrati. Men det gir dere tydeligvis fanden i.

Hele artikkelen deres oser av reaksjonær panikk og forsøk på "Damage Control". Jeg skal gi dere et annet og mer progressivt alternativ hvis dere mener et eneste ord av svadaen dere gulper opp: Jeg inviterer LO og NHO til å gå sammen om å investere 6 millioner kroner i Vigrid sin medievirksomhet nettopp for å fremme demokratiet og meningsmangfoldet.  Deres tro på de eksisterende norske nyhetsredaksjoner er ødeleggende og fører kun til balkaniseringskriger og storkrig i Europa.

Nå, tar dere utfordringen min? eller vil dere heller fortsette å sitte på ræva og sutre videre om de gode tidene som nå forsvinner.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)