.:Vigrid Forsiden:.

Liberalistene
Støtteparti for NAZI-alliansen, Terror og Sivilisasjonskriger

14. september 2016

----- Original Message -----
Sent: 14.09.2016, 17:19
From: "Tore W. Tvedt"
To: morten@liberalistene.org, jarle@liberalistene.org, magnus@liberalistene.org, stijn@liberalistene.org, tore@liberalistene.org, robert@liberalistene.org, jon.refsdahl@liberalistene.org, kjell@liberalistene.org, kri@liberalistene.org, ruben@liberalistene.org, lars@liberalistene.org, roald@liberalistene.org, ronny@liberalistene.org, hogne@liberalistene.org, kristoffer@liberalistene.org, simon@liberalistene.org, troms@liberalistene.org, kenneth@liberalistene.org, martin@liberalistene.org, mariann@liberalistene.org, post@liberalistene.org, ungdom@liberalistene.org, fredrik.laving@liberalistene.org, arnt@liberalistene.org, eigil@liberalistene.org, sadaf@liberalistene.org, austin.rasmussen@liberalistene.org, jan-oyvind@liberalistene.org, geir.hoksnes@liberalistene.org, harald@liberalistene.org, tikki@liberalistene.org

Subject: NAZIsme og internasjonal terrorisme

Til Liberalistenes tillitskvinner og -menn

Med basis i Liberalistenes partiprogram punkt 11.2 NAZI-alliansen.

Som Norges fremste gruppering for det verdigrunnlaget og de friheter vårt nordiske demokrati bygger på er det interessant for oss i Vigrid å se at Liberalistene føyer seg pent inn i bløffmakernes rekker mens de i virkeligheten støtter aktivt NAZI-alliansen og dens terrorvirksomhet og sivilisasjonskriger.

Det gjør liberalistene til en støttegruppe for Naziterror basert på hat mot alle de friheter demokratiet bygger på.

Hvis dere som er valgt inn i ledelsen av partidannelsen virkelig står for NAZIsme og terror samt "Corporate Fascism" er det bare å fortsette som aktive støttespillere for hatefull NAZIsme og internasjonal terrorisme.

Skulle derimot noen av dere virkelig ønske å arbeide for å styrke de friheter og det verdigrunnlaget som våre nordiske samfunn er bygget på er dere hjertelig velkomne til Vigrid.

Jeg bor ved Notodden og tar gjerne imot kaffebesøk for en hyggelig og seriøs politisk prat.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)