.:Vigrid Forsiden:.

Martin Luther: Fordriv Jødene og Brenn Synagogene
2. november 2017

Kirken og Media er feige Zionistsleikende Hyener

============ Original Message ============
Sent: Wed, 01 Nov 2017 11:49:34 +0100
From: "Tore W. Tvedt"
To: Den Norske Kirken og noen medier

Subject: Martin Luther og 500 års Reformasjonsjubileet

Til Den Norske Kirken og en del medier som har omtalt Reformasjonsjubileet

Dere viser en avgrunnsdyp forakt for den mannen som er den eneste som fikk navnet sitt nevnt i Den Norske Grunnloven av mai 1814, Martin Luther.

Dere som er i den norske kirken har sabotert Martin Luther's formaninger til dere og gjort dere skyld i et svik overfor Luther og menighetene deres som er ødeleggende for hele samfunnet vårt.

Dere og de medier som beskriver det nåværende 500-årsjubileet for da Luther satte opp sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg har som soleklar plikt å følge og informere Luther sine formaninger til dem som ville kalle seg Lutherskreformerte kristne. Her er hans formaninger dere i Luthers navn og til Folkets beste har å følge og informere om:

«Hva skal vi kristne gjøre med dette fordømte og forkastede folk? Jo, ta deres bøker! Forby rabbinerne å undervise under trussel om dødsstraff! Brenn synagogene og riv husene deres og la alt ødelegges! Ærede fyrster og adelsmenn, dere som har jøder i deres land. Om dette ikke passer dere, så finn på noe bedre, bare dere og vi alle blir befridd for denne ufordragelige, djevelske last, jødene!»

Sitatet er hentet fra Luthers bok "Om Jødene og deres Løgner" skrevet i 1543.

Dette er helt i samsvar med tidligere lærde folks beskrivelse av jødene. Som for eksempel døperen Johannes i hans testamente kapittel 8 vers 44:  "Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far."

Både Johannes døperen og Martin Luther var godt kjent av riksforsamlingsmennene på Eidssvold i 1814 slik at de allerede i paragraf 2 av Grunnloven æret Luther ved navns nevnelse og vedtok den kloke og fornuftige "Jødeparagrafen" som vi i Vigrid vil gjeninnføre i sterkt utvidet form. Her er Grunnlovens paragraf 2 fra mai 1814: "Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget."

Så, dere forrædere i den norske kirken og dere feige og jødesleikende propagandister i norsk media: Våkn opp og ta døperen Johannes og Martin Luthers ord på alvor!  Eller er dere allerede så feige og undertrykte av den faren Johannes og Luther advarte mot og som Eidsvoldsmennene utelukket fra Riket at dere ikke lenger våger noe som helst? Er dere kun noen feige hyener som hyler med den internasjonale anglozionistiske makteliten dere er servilt underlagt? Det virker slik.

Vigrid tar debatten om dere tør.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)