.:Vigrid Forsiden:.

Falsk stempling av Tore W. Tvedt (meg) som "rømling / unnalurer"
4. april 2019

Riksdekkende degradering av meg basert på Løgnhistorie

============ Original Message ============
Sent: Sunday, April 07, 2019 at 1:10 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: postmottak@jd.dep.no, gunnar.johansen@jd.dep.no, andreas.lorange@jd.dep.no, raheela.chaudhry@jd.dep.no, andreas.bondevik@jd.dep.no, andreas.bjorklund@jd.dep.no, linda.hafstad@jd.dep.no, guttorm.aanes@jd.dep.no, aust-telemark.tingrett@domstol.no, post.sor-ost@politiet.no, veiding@advokatene-notodden.no, jarle.pedersen@ta.no

Subject: Falsk Stempling av meg fra Politi, Media og Forsvarsadvokat

Til Justisdepartementet med kopi til berørte

Vedrørende avlysing av Orwelliansk Rettsfarse mot meg i Aust-Telemark Tingrett den 3. april i år.

På vei inn til tingretten i Notodden fikk jeg beskjed fra en bekjent av meg som skulle overvære den Orwellianske Rettsfarsen mot meg om at saken var utsatt på grunn av at politiet ikke hadde fått forkynt tiltalen mot meg innen tidsfristen på tre dager før saken skulle opp.

For meg var det greit nok og jeg regnet med at politiet hadde forlagt papirene sine eller ikke hatt bemanning nok til å forkynne tiltalen for meg.

Stor, ja enorm, var derfor min forbauselse da jeg ble gjort oppmerksom på at Telemarksavisa slo den manglende forkynnelsen opp på sine førstesider på nett med begrunnelse i at Politiet ikke hadde funnet meg.

Saken ble spredd riksdekkende via NTB og offentliggjort i mange aviser over hele landet og ga inntrykk av at jeg bevisst hadde gjort meg utilgjengelig for politiet. I Norge er en slik handling sett på som meget negativ og hele historien og spredingen av den er å betrakte som et karakterdrap på meg som et ledd i den Orwellianske rettsfarsen mot meg.

Kilden for NTB-spredingen er en artikkel i Telemarksavisa skrevet av journalist Jarle Pedersen den 3. april med overskriften "Politiet finner ikke Tore Tvedt".

Og Telemarksavisa fortsetter under et bilde av meg slik:

"Onsdag skulle rettssaken mot Tore Tvedt startet i Aust-Telemark tingrett, men saken er utsatt. Politiet har ikke klart å finne Tvedt for å forkynne stevningen mot ham."

Hvordan i all verdens navn har politiet ikke klart å finne meg for å forkynne tiltalen? De vet hvor jeg bor siden de har vært her før og holdt razzia. Og i hele denne perioden, de siste 10 dagene, har jeg vært hjemme på gården jeg bor. De eneste gangene jeg har vært borte er for å handle og ta en kafétur i Notodden. Eller har vært en ettermiddagstur på ski eller brent noen kvistbål nede på eiendommen etter vinterens vedhogst.

Jeg har sovet lenge om morgenene og ikke gått ut før langt på dag og tilsvarende vært tidlig hjemme etter de korte turene til byen eller bålbrenningene. Med andre ord har jeg vært fullt tilgjengelig for all verdens forkynnelser i min egen bolig eller tett ved. Og det hele tiden.

Så her står det klart for meg at dette er en planlagt sak for å få media til å stemple meg negativt siden anklagene mot meg er som klippet ut av en Orwelliansk Kafkaprosess ført av Tankepolitiet.

Men ennå er det ingen sak hvis det bare er basert på en anonym politikilde og en lokal TA-journalist. Det blir for åpenlyst. Altså må de gi saken litt troverdighet og tyngde for å få den spredd som en riksdekkende stempling. Og det er tydeligvis ikke vanskelig for Politi og Media å finne: Den statsoppnevnte "forsvarsadvokaten" som er tildelt meg, Borgar Veiding, stiller tydeligvis med glede opp og bekrefter Sannhetsinnholdet i Politiets historie om at de ikke finner  meg. Her er hvordan Borgar Veiding gir politiets versjon troverdighet ved å garantere for at den er sann ved sitat fra Telemarksavisa's artikkel:

"– Det stemmer at saken er utsatt, sier mannens forsvarer Borgar Veiding. Han kan ikke bekrefte eller avkrefte om han har vært i kontakt med sin klient på grunn av taushetspliktreglene til advokater. Han vil derfor ikke svare på direkte spørsmål om Tvedt har stukket av eller bare har vært bortreist.

– Politiet fikk ikke forkynt stevningen for Tvedt tidsnok. Den skal forkynnes minst tre dager før hovedforhandling. Det var ingen forglemmelse fra politiets siden, de fikk rett og slett ikke tak i ham. Detaljene har jeg ikke, men jeg vet politiet forsøkte, sier Veiding.

– Jeg har ikke lov til å kommentere om jeg har vært i kontakt med Tvedt eller ikke, eller snakke om hvor han befinner seg, sier advokaten."

For å si det rett ut og i folkelig form: Hva i Helvete er dette for slags pissprat fra en offentlig oppnevnt advokat som skal forsvare meg mot Maktelitens Tankepoliti og deres mange løgner og triks også utenfor rettssalen? Er denne mannen en naiv tufs eller jobber han intimt sammen med Påtalemyndighetene for å stemple meg, hans klient, som en ansvarsløs unnalurer?

Merk dere avslutningen av første avsnitt hvor Borgar Veiding kun gir to alternativer; at jeg har vært bortreist eller har stukket av.

Men Borgar, jeg har ingen av delene. Jeg har vært hjemme på gården jeg bor hele perioden og er så lett tilgjengelig at hele politiets påstand for meg fremstår som en ren stemplingsløgn. Som du her gir skriftlig garanti for og dermed gir politi og media det de trenger for å kjøre stemplingshistorien riksdekkende!

Og hvordan i Helvete vet du, Borgar Veiding, at politiet har forsøkt seriøst å forkynne tiltalen mot meg? Uten at du har detaljene? Har de sagt det til deg? Eller er du spirituell og har drømt det?

Jeg har i perioden det dreier seg om ikke registrert at noen av partene har forsøkt å kontakte meg på noen som helst måte; hverken via telefon, sms, mail eller besøk. Jeg bor kun et kvarter fra Notodden sentrum.

Jeg vil be Justisdepartementet se på hva som har skjedd i denne saken hva politi og forsvarsadvokat Veiding angår. Ingen rettsstat kan akseptere at politiet fabrikerer løgnhistorier som denne eller at statlig oppnevnte forsvarsadvokater garanterer politiets versjon som sann.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)