.:Vigrid Forsiden:.

Redaktør Erik Sønstelie anmeldes for brudd på §182 2. ledd i straffeloven
9. oktober 2017

Redaktør Erik Sønstelie fremkaller hat og vold i Gjøvik
Resett-artikkel i mailen er fjernet. Her er originalen til den

============ Original Message ============
Sent: Mon, 09 Oct 2017 15:37:22 +0200
From: "Tore W. Tvedt"
To: andreas.bjorklund@jd.dep.no; andreas.bondevik@jd.dep.no; andreas.lorange@jd.dep.no; annek.herse@jd.dep.no; arild.strommen@jd.dep.no; erik.blom-dahl@jd.dep.no; gunnar.johansen@jd.dep.no; linda.hafstad@jd.dep.no; marit.haugen@jd.dep.no; postmottak@jd.dep.no; raheela.chaudhry@jd.dep.no; sissil.pettersen@jd.dep.no; terje.sjeggestad@jd.dep.no; tor.saglie@jd.dep.no

Cc: erik.sonstelie@oa.no

Subject: Straff av redaktør Erik Sønstelie for fremkalling av ordensforstyrrelser med vold til følge

Til Justisdepartementet med kopi til redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad

Jeg oversender herved en kopi av min anmodning til statsadvokatembetet i Hedmark og Oppland, som ble sendt dem over skjema på deres nettside, om tiltale og straff av redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad for hans planlagte rolle under de voldelige ordensforstyrrelsene i Gjøvik sist lørdag.

Jeg forlanger av justisministeren og departementet at man følger opp straffeanmodningen overfor statsadvokatembetet.

Her er kopi av anmodningen:

Redaktør Erik Sønstelie i Oppland Arbeiderblad trykket opp materiell (t-skjorter og plakater) med et hatefullt budskap som ble distribuert til fremmøtte motdemonstranter mot SIAN's stand i Gjøvik lørdag den 7. oktober 2017.

Forholdet er dokumentert i flere artikler i Oppland Arbeiderblad, NRK og andre medier samt privat av folk i SIAN og andre. Avslørende bildemateriale med Sønstelie i kameratslig samtale med armene rundt hverandre med en av de islamistiske aktivistene i resett-artikkel

Det kan ikke være noen som helst tvil om at en så erfaren mann som redaktør Sønstelie har planlagt fremkalling av ordensforstyrrelser siden trykking av nevnte materiell jo tar sin tid. Han er selvsagt også kjent med at en patriotisk og sentrumsorientert gruppe i dagens hatefulle norske politiske klima vil resultere i ordensforstyrrelser og vold når han deler ut sitt hatefulle materiale.

Jeg forlanger derfor at den norske påtalemyndigheten tar ut tiltale mot redaktør Erik Sønstelie for planlagt og bevisst fremkalling av ordensforstyrrelser med vold til følge etter straffelovens paragraf 182 2. ledd.

Jeg forlanger også at Erik Sønstelie i tiltalen kreves dømt til lovens strengeste straff på 3 års fengsel på grunn av hans posisjon i samfunnet.

Anmodning slutt.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)