.:Vigrid Forsiden:.

Høyesterett dehumaniserer - Mitt krav: NOK 6 millioner
8. februar 2020

Høyesterett burde vite bedre, men tydeligvis ikke, Krigen er Total

============ Original Message ============
Sent: Friday, February 07, 2020 at 9:01 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: jdinfo@jd.dep.no, trude.larstad@jd.dep.no, andreas.lorange@jd.dep.no, raheela.chaudhry@jd.dep.no, andreas.bondevik@jd.dep.no, andreas.bjorklund@jd.dep.no, linda.hafstad@jd.dep.no, guttorm.aanes@jd.dep.no, justis@stortinget.no, solveig.schytz@stortinget.no, petter.eide@stortinget.no, emilie.enger.mehl@stortinget.no, jenny.klinge@stortinget.no, frida.melver@stortinget.no, Peter.Christian.Frolich@stortinget.no, Ingunn.Foss@stortinget.no, kari-kjonaas.kjos@stortinget.no, per-willy.amundsen@stortinget.no, maria.aasen-svensrud@stortinget.no, lene.vagslid@stortinget.no, jan.bohler@stortinget.no, post@hoyesterett.no

Subject: Høyesteretts dehumanisering av meg, Tore W. Tvedt

Til Justisministeren med kopi til departementets pressekontakter, Stortingets justiskomite og Høyesterett med spesiell adresse til dommerne Erik Møse, Aage Thor Falkanger, Knut H. Kallerud, Ingvald Falch, og Cecilie Østensen Berglund.

I anledning grov dehumanisering av meg i HR-2020-184-A, (sak nr. 19-104841STR-HRET) punktene 22 og 26

Det vises her til en "Vigrid"-avgjørelse fra Høyesterett i en sak rettet mot meg og en dom rettet mot meg, Tore Wilhelm Tvedt, som er mitt menneskelige navn.

Det har aldri vært rettet noen formell anklage mot eller blitt ført noen sak mot eller felt dom mot "Vigrid".

Det er tydelig at Høyesteretts dommere gjør alt de kan for å forsterke dehumaniseringen av meg som politisk og religiøs dissident i Norge.

Det er svært skadelig og viser en forakt for mitt menneskeverd som jeg tar svært seriøst. Og det spesielt siden Høyesterett representerer Norges høyeste rettsinstans. Derfra forventer jeg en helt annen kvalitet enn fra en eller annen propagandist i massemedia.

Som erstatning for Høyesteretts dehumanisering av meg forventer jeg en økonomisk godtgjørelse fra Justisdepartementet på NOK 6 millioner.

Samtidig forventer jeg at Høyesteretts dommere gis en leksjon i vanlig folkeskikk og belæring i begrepet "juridisk person".

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)