.:Vigrid Forsiden:.

Kampanje overfor partiet Høyre; Kast NAZI-ledelsen!
1. august 2016

----- Original Message -----
Sent: Sun, 31 Jul 2016 15:06:08 -0700
From: "Tore W. Tvedt"
To: Samtlige valgte representanter (539) i partiet Høyre i Akershus

Subject: Revolt mot Ondskapens Nazistiske Triumvirat i Høyre

Til representanter for Akershus Høyre

Europa opplever en ny førkrigstid hvor storkrigen er like rundt hjørnet. En storkrig drevet frem av Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse (NAto-ZIonistiske krigsallianse).

Sentralt i denne NAZI-krigen mot Russland står de høyreekstreme NAZI-kreftene; de anglozionistiske kjernelandene USA, England og Canada med støtte fra flere av de landene de erobret militært i 1945 som Tyskland og Norge. NAZIalliansen har i de senere år flyttet angrepsfronten sin inn mot Russlands grense i Øst-Europa, hvor Nazistene nå åpent utfordrer og truer Russland.

En ny topp i Nazistenes sivilisasjonskrig mot den russiske verden fikk vi ved det blodige statskuppet i Ukraina i 2014 som ble initiert fra Anglozionistene og NAZIalliansen deres. På Krim svarte befolkningen på det ulovlige kuppet og den rettsløse tilstanden med å benytte seg av sin demokratiske rett i henhold til alle FN-prinsipper og i overensstemmelse med internasjonal lov å løsrive seg fra Ukraina og søke gjenopptagelse i Russland. Russland aksepterte søknaden og sparte befolkningen på Krim for den terroren og folkemordet som Ukraina, med støtte fra NAZIalliansen, herjet befolkningen i Novorossia med.

Den norske regjering har gitt de jødestyrte nazikreftene bak kuppet i Kiev i 2014 sin uforbeholdne støtte og bevilger hundrevis av millioner kroner til fortsatt nedslakting av sivile i de to selvstendige folkerepublikkene Donetsk, Lugansk og andre deler av Novorossia. Dette er aggressiv NAZIpolitikk på sitt verste og de tre fremste medlemmene av den norske regjering på området fremstår som nazistiske støttespillere for folkemordere gjennom sin aktive støtte til regimet i Ukraina og NAZI-alliansens aggressive sivilisasjonskrig og angrepsforberedelser til storkrig mot Russland.

Nürnberg-tribunalene gir grunnlag for å påstå at den norske regjerings virksomhet er nazistisk, forbrytersk og straffbar.

Erna Solberg, som statsminister og aktiv moralsk og økonomisk støttespiller for Kiev's morderjunta; Børge Brende, som utenriksminister, for sin støtte til folkemorderne i Kiev og den åpenbart krigspsykotiske krigshisseren og terroristvennen John McCain og Ine Eriksen Søreide, som norsk krigsminister for sin aktive støtte til å tilpasse og disponere det norske militæret til NAZI-alliansens angrepsbehov, er alle medlemmer av partiet Høyre.

Hvis dere som representerer Høyres medlemmer og velgere i Akershus fylke aktivt eller stilltiende aksepterer at deres parti representeres på regjeringsplan av tre slike personer som de nevnte må dere også akseptere at de samme beskrivelsene vi med rett bruker på dem også vil kunne brukes på dere; Støttespillere for terrorisme og folkemord, Hatere av demokrati og folkestyre, Hatere av fred, frihet og rettferdighet og tilhengere av angrepskrig basert på sivilisatorisk intoleranse. Med andre ord: Nazister av verste klasse som Europa aldri før har sett maken til.

Hvis dere i Akershus Høyre derimot ikke er enige med regjeringsrepresentantene deres og NAZIpolitikken de fører, er tiden inne til revolt i partiet. Krev ekstraordinære generalforsamlinger hvor dere velger ledere som er tilhengere av Fred, Frihet, Demokrati og sier Nei til sivilisasjonskrig mot Russland.

Det haster for vi er inne i den siste avgjørende fasen av krigsforberedelser fra NAZI-alliansens side. Alt over er grundig dokumentert på nettsidene våre som dere er velkomne til å studere.

Vi tilbyr de av dere som ikke tror på en intern revidering av NAZIpartiet Høyre en fremtid sammen med oss i vårt nye politiske parti under utvikling.

Vi tilbyr dere også konsulentbistand til å sortere ut de geopolitiske forholdene vi har nevnt over som grunnlag for bedre og mer bærekraftige beslutninger.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)