.:Vigrid Forsiden:.

Den norske Nazikomiteen hater Demokrati
8. desember 2017

Krim og Putin demonstrerte Demokratiet på sitt Beste

============ Original Message ============
Sent: Fri, 08 Dec 2017 17:15:41 +0100
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: ani.pashalishvili@gmail.com; borchgrevink@nhc.no; brown@nhc.no; csilla@nhc.no; dale@nhc.no; djuliman@nhc.no; ekelove-slydal@nhc.no; engesland@nhc.no; flydal@nhc.no; fossum@nhc.no; inna@nhc.no; nhc@nhc.no; sidorenko@nhc.no; skouen@nhc.no; solvang@nhc.no; wetteland@nhc.no; zubillaga@nhc.no;

Subject: Den norske Helsingforskomite = Den norske Nazikomite

Til sekretariatet i Den norske Helsingforskomite heretter med rette kalt Den norske Nazikomite. Nazi står her for Nord-Atlantisk-Zionisme.

Vedrørende uttalelse fra Nazikomiteens leder Bjørn Engesland i en artikkel i VG den 6. oktober 2017 med overskriften "Norske aktivister får kritikk for tur til Krimhalvøya"

Kortversjonen av programerklæringen til Den norske Nazikomiteen lyder slik: "Den norske Helsingforskomité baserer sitt arbeid på Helsingforserklæringen som fastslår at respekt for menneskerettighetene er avgjørende for å bevare fred og samarbeid mellom statene."  Utifra uttalelsene til Nazikomiteens leder Bjørn Engesland i nevnte artikkel foreslår jeg den endres til: "Den norske Nazikomité baserer sitt arbeid på NAto-ZIonistenes Russofobiske hat mot den russiske sivilisasjon som fastslår at hat mot alt russisk og hat mot demokrati og rett til selvbestemmelse for russere er avgjørende for å bevare det NAto-ZIonistiske Imperiet."

Her er essensen i Engeslands uttalelse til VG (sitat): "Den russiske annekteringen av Krim-halvøya var et klart brudd på folkeretten." Dette er intet annet enn en hatefull, russofobisk løgn som ledd i NAZI-Alliansens hybride sivilisasjonskrig mot Russland. Til informasjon for dere som jobber i Den norske Nazikomiteen kan jeg opplyse at befolkningen i de autonome republikkene Sevastopol og Krim holdt to folkeavstemminger i mars 2014 hvor de først vedtok løsrivelse fra Ukraina og deretter om de skulle søke tilslutning til Den russiske Føderasjon. Begge avstemmingene hadde stort oppmøte og JA-siden vant med rundt 97% av stemmene.

Det heter Demokrati med store bokstaver og det er tydeligvis et hatet begrep i Den norske Nazikomiteen.

Det Engesland og Den norske Nazikomite gjør er å legitimere de jødestyrte nazibataljonenes utryddelskrig mot den russiske befolkning i Ukraina. Det er støtte til folkemord! Og det skjønner dere tydeligvis ikke??? Eller er det akkurat det som er målet deres; Utryddelse av russisk sivilisasjon?

Skulle dere være uenige i noe i denne mailen utfordrer jeg dere til offentlig debatt om temaet. En debatt jeg tviler på at dere har mot til.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)