.:Vigrid Forsiden:.

Nazivrøvleri av Espen Teigen i FRP
24. mars 2018

Verge Vårt Land = Verne Vårt Folk

============ Original Message ============
Sent: 24.03.2018, 17:58
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: gard@medier24.no; magnus.blaker@nettavisen.no; nellylian@yahoo.no; boh@selbusparebank.no; tor.sverre@yahoo.no; nellylian@yahoo.no; boh@selbusparebank.no; tor.sverre@yahoo.no; johan.aarbu@hotmail.com; arild.gressetvold@malvik.kommune.no; bjorn.alstad@getmail.no; trosethj@gmail.com; per_hellan@msn.com; sro@recover.no; j.heiersted@gmail.com; einarsletvold@hotmail.com; hallwing@getmail.no;

Subject: Patetisk Nazivrøvel av Espen Teigen

Til Nazivrøvleren Espen Teigen i Nazipartiet FRP (ForRæderPartiet) med kopi til Erik Waatland i Medier24, Magnus Blaker i Nettavisen, Sylvi Listhaug og Stjørdal FRP.

Vedrørende Erik Waatland sitt intervju med Espen Teigen i Medier24 den 23. mars 2018 med overskriften "Norsk presse er en dørmatte for Arbeider­partiet" og Magnus Blaker sitt intervju med Espen Teigen i Nettavisen den 24. mars 2018 med overskriften "Espen Teigen: - Støre sto for en av de drøyeste påstandene jeg har hørt i norsk politikk"

Siden Espen Teigen trekker Vigrid og meg direkte inn i begge intervjuene tar jeg meg den frihet å sette tingene i sitt rette perspektiv hva Espen Teigen, hans oppdragsgiver, Sylvi Listhaug og partiet deres FRP (ForRæderPartiet) står sett fra mitt perspektiv.

Her er Espen sin omtale av Vigrid og meg hos Medier24: "- Dere tar avstand fra Vigrid, men hvor ubehagelig er det at de slår ring rundt prosjektet deres?" og "- Det er helt jævlig. Tore Tvedt representerer en grusom organisasjon. Det gjør meg oppriktig vondt å bli slått i hartkorn med dem." 

Her er Espen sin versjon i Nettavisen: "Hvilke avveininger gjør dere for å komme med et klart budskap, uten å nøre oppunder Vigrid og dets like?

- Vi har forsøkt å gi tydelig beskjed - både direkte til dem på den ytre kanten, men også vise avstand til dem offentlig. Det er noe Sylvi har gjort mange ganger. Hun synes ikke noe om dem, og at de er tjukke i huet og ikke forstår det, får være dere sak.

- Samtidig er det utrolig ubehagelig for noen av oss som jobber med dette, som er glad i både frihet og enkeltmenneskers verdier, å bli satt i samme bås som ytterliggående nazister. Jeg tror ikke det finnes særlig mange jeg har mindre til felles med med enn Tore Tvedt, så det å bli assosiert med ham det er en billig greie fra venstresiden."

Ja, du er den rette ræva som feis, Espen. Saken er faktisk den at vi har svært mye til felles hva grunnleggende verdisyn angår. Det er tilnærmet identisk i målsetting i det som er viktigst, nemlig at "Vi må Verne om det Norske Folk". Det er hva som driver meg i de årene jeg har vært aktiv i Vigrid og klarer vi å nå den felles målsettingen sammen har vi vunnet vår felles kamp.

I denne kampen har mange gått foran og og det gir en historisk arv vi ikke kan bortforklare. Jeg vil i første rekke trekke fram navn som Fridtjof Nansen og de andre kjente som frontet Fedrelandslaget i mellomkrigstiden. Dessverre gjorde forholdene internasjonalt at disse hedersmennene forsvant i historiens malstrøm under forspillet til den 2. verdenskrig. Etter krigen kom den gamle Fedrelandslagsmannen, Anders Lange, på banen og stiftet det som i dag er Fremskrittspartiet og som du, Espen, tilhører. Så FRP er mentalt, moralsk og verdimessig sett en fortsettelse av mellomkrigstidens Vern om Norge-bevegelse. I din historieløshet har du enten glemt dette eller du vet det, men liker det ikke og påtar deg amnesi-rollen.

La meg derfor friske opp hukommelsen din med at Vidkun Quisling var partner av Fridtjof Nansen og var den som gjorde grunnarbeidet for at Nansen fikk Nobels Fredspris i 1922 takket være Quslings enorme innsats i nødområdene i Ukraina. Nansen og Quisling var datidens fremste humanitære par basert på det samme verdigrunnlaget. At begivenhetene skilte dem partipolitisk i 1930-årene forandrer intet på det. Man kan altså ikke ta opp arven etter Nansen uten samtidig å ta opp arven etter Qusling. Vidkun Qusling sin innsats under den 2. verdenskrig var fortsatt den samme som Fedrelandslagets "Vern om det Norske Folk" og det brakte ham mye trøbbel med den tyske okkupasjonsmakten. Quisling bøyde aldri av og sto rakrygget gjennom hele krigen som forsvarer av det samme verdigrunnsynet som Fedrelandslaget hadde og som Fremskrittspartiet ble etablert på. Og som, etter min oppfatning, Sylvi Listhaug er landets fremste fortaler for; Nemlig "Vi må Verne om det Norske Folk". Hvilket også er Vigrid sitt mål og verdigrunnlag.

Basert på dette fundamentale samsvaret i verdigrunnlag mellom Vigrid, meg og Fremskrittspartiet slik det ble stiftet gir Vigrid og jeg min og vår helhjertede støtte til Sylvi og ser på henne som den fremste talsperson for vårt verdigrunnlag i den norske offentlighet. En offentlighet som nærmest kollektivt har forlatt målet om å "Verne om det Norske Folk". Vi gir Sylvi personlig all ære for at denne målsettingen igjen får fotfeste i det norske folk selv. Det burde være selvsagt at enhver politiker som velges av et folk har dette folkets beste som sin soleklare rettesnor. Men slik er det ikke og derfor ble Fremskrittspartiet etablert og da det sviktet og ble til et ForRæderParti etablerte vi Vigrid for å holde fronten inntil sterkere krefter kunne overta for oss.

Med Sylvi Listhaug kom denne hjelpen og for det er jeg henne evig takknemlig. I går fylte jeg 75 år og har ikke den samme ungdommelige kampkraften som må til lenger, men det gjør ikke så mye siden stafettpinnen er overtatt av en, Sylvi, som er verdig til det. Hun har stått rakrygget og fast i en heksejakt uten like og ble drevet ut av regjeringen av feige politikere og ble dolket i ryggen av sin egen statsminister uten at en eneste av FRP-mennene gikk fram og vernet henne. Den dagen Vigrid vinner makten i Norge, og det vil skje, vil Sylvi bli hedret med statue foran Stortinget.

Nok om det som har med Vigrid og meg å gjøre.

La oss nå se litt på de andre hovedsakene som omtales i intervjuene dine:

1. Kobling mellom Anders Behring Breivik og FRP ved Sylvi Listhaug:

Denne koblingen er logisk og relevant. Anders B. Breivik var medlem av FRP i 10 år og var ifølge sitt eget manifesto en svoren kristenzionist, Churchilldyrker og Hitlerhater. Dette er standard meninger for medlemmer i FRP. Breivik var motstander av AP og så på det som et parti som hadde dolket det norske folk i ryggen med sin innvandringspolitikk. Også dette er helt standard FRP-mening. Siden Breivik også var flereårig frimurer er det bare rimelig at han var en ihuga støtte for Israel og en like ihuga hater av alle som angrep Israel. AUF var Europas fremste motstander av staten Israel og støttespiller for de palestinske terroristene (sett fra et proisraelsk synspunkt) og var selv senteret for anti-israelsk hjernevasking av ungdom på Utøya. AUF-formann, Eskil "Båtflyktning" Pedersen, var en kjent internasjonal aktivist og propagandist på dette området.

Med andre ord: Sett fra Breivik sin synsvinkel var en militær aksjon mot fiendene av det norske folk, AP, og fiendene av Israel, AUF, legitime mål basert på helt standard FRP-meninger, slik jeg oppfatter dem. Og det er jeg tydeligvis ikke alene om.

Det er også klinkende klart at dere i FRP ser de samme koblingene, siden de jo er dokumentert skriftlig, og at det er årsaken til at dere aldri vil våge dere på en direkte og åpen offentlig debatt om temaet 22. juli siden dere vil bli avslørt og tatt med buksene nede uten argumenter annet enn å spille offerrollen som utsettes for et ufint og usaklig angrep fra AP. AP sitt angrep på FRP, hva dette temaet angår, er hverken ufint eller usaklig. Det er dere i FRP som innrømmer at AP har rett ved å sutre i stedet for å ta debatten.

2. Kobling mellom Sylvi Listhaug sin retorikk og Rasisme, Nazisme:

La meg gjøre det helt klart at jeg aldri så mye som et øyeblikk har oppfattet Sylvi som Rasist, men at andre trekker Rasist-kortet mot henne er bare rimelig. Det har seg nemlig slik at "Det Norske Folk" tilhører den germanske stamme av de nordiske folk av den hvite rase. En rase som utsettes for antihvitt folkemord og utslettelse. Begrepet "Rase" brukes som et folkelig følt begrep siden en vitenskapelig definisjon ikke foreligger. Begrepet rase er avgjørende i de forskjellige folks identitet og oppfatning av seg selv. Dette burde være unødvendig å utdype, men aksjonen "Black Lives Matters" sier det som trengs.

Når vi ser på de forskjellige variantene av Balkaniseringskrigene som raser over nesten hele verden er det heller ikke til å komme fra at rase er et grunnleggende begrep når forskjellige grupper identifiserer seg selv imot andre. Som et glimrende eksempel kan nevnes at Nelson Mandela sang om å drepe Hvite bønder i Sør-Afrika. I dag er det vedtatt at Hvite bønder i landet skal fratas jorden de eier basert på, ja nettopp, det at de er Hvite. Så Rase er et levende begrep som forstås av alle folk over hele kloden; også her i Norge. Det er faktisk umulig på folkenivå å skille begrepet Folk fra begrepet Rase siden alle folk har en rasebakgrunn.

At dere i FRP, inklusive Sylvi Listhaug, derfor ber om å bli trodd når dere vil "Verne om det Norske Folk" uten å være Rasister virker derfor mildt sagt underlig. Enten lyver dere eller dere demonstrerer en naivitet som er verre enn løgnaktighet i sine konsekvenser for nettopp "Det Norske Folk".

Så mitt spørsmål blir derfor: Er dere i FRP (ForRæderPartiet) løgnere eller naive idioter?

Begrepet Nazisme / Nazist:

Jeg måtte le da jeg så Blomsterhavet til Sylvi bli omtalt som naziblomster. Det er så sant som det er sagt. Nazi ble brukt av mellomkrigstidens kommunister, kulturmarxister og venstreside som stempling av de nasjonale patriotene som hadde "Vern av Folket" som sitt motto og sitt verdigrunnlag. I dag kalles disse "Nazistene" også for verdikonservative. Å være verdikonservativ og kjempe for å Verne eget Folk er jeg stolt av og det gjør meg også stolt og glad når jeg omtales av mine meningsmotstandere, som vil utslette folket mitt, for Nazist. Det er derfor også en hedersbetegnelse når det kommer fra folk i FRP (ForRæderPartiet). At dere i FRP tar det om en fornærmelse dere må ta avstand fra viser bare at dere erkjenner deres egen fortid, men liker den ikke. Med andre ord: Kulturmarxistene treffer "Bulls Eye" og det sårer dere.

Nå kan det også være at kulturmarxistene omtaler dere i FRP som Nazister av samme årsak som jeg gjør det: "NAZI = NAto-ZIonisme" og står for folkemord, statlig terror hvor millioner myrdes, forberedelse av angrepskrig i Europa hvor Russland er angrepsmålet og tilsvarende. I dette tilfellet er ordet NAZI i alle sine varianter et forferdelig skjellsord og sterkt nedsettende. Det er i den betydningen jeg omtaler FRP (ForRæderPartiet) som et Naziparti. Og av det følger jo logisk at dere som er medlemmer i partiet blir til nazister. Og blomstene dere får blir tilsvarende til naziblomster slik kulturmarxistene omtalte dem.

Erna Solberg leder utifra den måten å definere ordet NAZI på Norges Naziregime som logisk nok støtter og finansierer Naziregimet i Kiev sin angrepskrig mot Novorusserne i Donbass-republikkene. Naziregimet i Kiev støtter seg på ekstremnasjonalister som åpent hylder krigsforbryteren og folkemorderen Josef Bandera. Ved at en regjering hvor FRP (ForRæderPartiet) deltar aktivt støtter nazistiske terrorbataljoner og Banderaster i Ukraina kvalifiserer jo det norske regimet Sylvi var medlem av til dobbelt å kalles for Nazistisk.

Alt FRP derfor tar i og uttaler får dermed en Nazivridning. Hva enten det er Sylvi's utsagn, dine vrøvlerier i media eller, ja alt dere sier og alt dere gjør.

Veien videre for FRP må derfor være at dere tar deres egen historiske bakgrunn på alvor og at dere tar et oppgjør med NAZIsmen = NAto-ZIonismen dere selv aktivt støtter. Inntil da fortjener dere faktisk å omtales som Nazistiske og står uten forsvar mot det. Det viser praksisen deres med å trekke Vigrid- og Tore W. Tvedt-kortet for å vri dere unna stemplingen. Det er feigt, men det er jo nettopp feige dere fremstår som. Også du, Espen.

Utfordring:

Siden dere i det NAZIstiske = NAto-ZIonistiske FRP (ForRæderPartiet) har dradd Vigrid- og Tore W Tvedt-kortet utfordrer jeg deg og Sylvi til å treffe meg ansikt til ansikt til en hyggelig lunsjbuffet i Notodden slik at vi kan bli personlig kjente med hverandre og rydde misforståelser av veien. Skulle dere heller ønske konfrontasjon i direktesendt TV aksepterer jeg det. Siden jeg utfordrer kan dere velge:)

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)