.:Vigrid Forsiden:.

Jødedommen er ingen religion - men basert på en Perversjon
11. mai 2017

Religion eller Kriminell Mafiaorganisasjon? Vi tror det siste

----- Original Message -----
Sent: Thu, 11 May, 2017 at 10:22:05 AM
From: "Tore W. Tvedt"
To: karen.tjernshaugen@aftenposten.no; olav.eggesvik@aftenposten.no; alf.erik.andersen@mandal.kommune.no; ashild.bg@gmail.com; frf@frp.no; hacasim@hotmail.com; harald.nesvik@stortinget.no; hnj@stortinget.no; oeistein.lid@frp.no; postmottak@bld.dep.no; postmottak@jd.dep.no; postmottak@nfd.dep.no; postmottak@sd.dep.no; roe@frp.no; siv.jensen@fin.dep.no; svendsrud@fpu.no; terje.soeviknes@os-ho.kommune.no

Subject: Gratulerer med forbud mot kjønnslemlestelse

Til FRP's organisasjon og sentralstyre og propagandistene Olav Eggesvik og KarenTjernshaugen i Aftenposten.

Vedrørende FRP's vedtak om forbud mot kjønnslemlestelse av guttebabyer.

Vi i Vigrid gratulerer FRP med den modige beslutningen dere tok ved å vedta forbud mot omskjæring av guttebabyer enda FRP må ha visst hvilken reaksjon dette måtte skape hos jødene. Og reaksjonen har ikke uteblitt. En artikkel i Aftenposten den 5. mai i år med tittel "Ervin Kohn om omskjæringsforbud: – Det er å forby jødisk religiøs praksis" vier seg reaksjonen fra den norske sjefsjøden Ervin Kohn.

Og det han sier er interessant. Sitat fra artikkelen "Forstander Ervin Kohn i Det Mosaiske Trossamfunn mener et forbud vil være det samme som «å forby jødisk religiøs praksis»." Til det er det bare å si at en religion som er basert på en pervers kjønnslemlestelse av 8 dager gamle guttebabyer ikke er en religion, men en perversjon som eksplisitt må forbys.

Kohn påstår altså at kjønnslemlestelse er en "jødisk religiøs praksis". Det skulle i vanlig norsk språkoppfatning bety at perversjonen er i bruk hos religiøse jøder og ikke hos ikke-religiøse jøder. Men det stemmer jo overhodet ikke, noe selv Kohn innrømmer i samme artikkel. Sitat fra artikkelen: "Tilslutningen til denne forpliktelsen er enorm. Den er nesten total blant alle grupper i den jødiske verden, religiøse som ikke-religiøse." Med andre ord og direkte sagt så er kjønnslemlestelsen av guttebabyer ikke en eksklusiv religiøs perversjon, men et rituale av den typen man finner hos primitive uutviklede stammefolk og som er videreført i forskjellige former av dagens organiserte kriminelle mafialignende organisasjoner.

Og der er vi ved sakens kjernepunkt slik vi i Vigrid og mange med oss ser det: Den internasjonale jødedommen er ingen religion som sådan, men en internasjonal kriminell mafiaorganisasjon hvor kjønnslemlestelse av guttebabyer er et innføringsrituale for å skape gruppeidentitet og samhold. Noe jødene så langt har klart med godt resultat. Den eksklusivt jødiske, rasistiske nazistaten Israel er et resultat, HoloCa$hindustrien og dens pengeutpressingsvirksomhet et annet.

I Norge har jødene også nylig gått ut med en kampanje med "veivisere" i norske grunnskoler for å lære jødedyrking blant norske skoleelever. Programmet er også rettet mot barnehager noe vi i Vigrid reagerte sterkt på i fjor høst med vår mailkampanje. En kampanje vi håper FRP vil slutte opp om.

Skulle dere ønske å diskutere det videre med oss i Vigrid er dere velkomne til det. Uansett gir vi dere vår fulle støtte i kampen mot grunnlaget for og kjernen i den internasjonale jødedommens eksistens.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)