.:Vigrid Forsiden:.

Norge deltar aktivt i planlagt Angrepskrig mot Russland
29. september 2017

Nürnberg-Tribunalet: Planlegge Angrepskrig = Dødsstraff

============ Original Message ============
Sent: Friday, September 29, 2017 at 2:57 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: Eskil-Grendahl.Sivertsen@fd.dep.no, Frank.Solvsberg@fd.dep.no, Jonas-Gahr.Store@stortinget.no, Linn-Therece.Johansen@fd.dep.no, Marit.Arnstad@stortinget.no, Marte-Line.Ziolkowski@fd.dep.no, Rasmus.Hansson@stortinget.no, Sven-Harald.Halvorsen@fd.dep.no, aks@fd.dep.no, anniken.huitfeldt@stortinget.no, audun.lysbakken@stortinget.no, bard-vegar.solhjell@stortinget.no, bif@fd.dep.no, christian.tybring-gjedde@stortinget.no, dra@fd.dep.no, elin-rodum.agdestein@stortinget.no, elisabeth.aspaker@stortinget.no, elk@fd.dep.no; harald.nesvik@stortinget.no; jorund.rytman@stortinget.no; kare.simensen@stortinget.no; kho@fd.dep.no; knut-arild.hareide@stortinget.no; lgj@fd.dep.no; lill.harriet.sandaune@stortinget.no; liv-signe.navarsete@stortinget.no; marit.nybakk@stortinget.no; marita.hundershagen@fd.dep.no; milinfo@fd.dep.no; miw@fd.dep.no; olemic.thommessen@stortinget.no; oystein.bo@fd.dep.no; oyvind.halleraker@stortinget.no; postmottak@fd.dep.no; svein-roald.hansen@stortinget.no; sylvi.graham@stortinget.no; trine.grande@stortinget.no; trond.helleland@stortinget.no; truls.wickholm@stortinget.no;

Subject: Ta Ansvar og Stopp Sivilisasjonskrigen mot Russland!

Til Forsvarsdepartementet og Stortingets Utenriks- og Forsvarskomite

Vedrørende det norske forsvarets aktive og aggressive rolle i NAZI-Imperiets (Nord-Atlantiske ZIonist-Imperium) totale, hybride sivilisasjonskrig mot Russland aktualisert ved E-sjefens russofobiske fryktpropaganda om Zapad 2017 som ferskt eksempel. Vi har reagert direkte til E-sjefen angående denne løgnpropagandaen "E-sjefen angående denne løgnpropagandaen" og utfordret han og hans ekseperter til åpen debatt om forholdet uten at han har våget det.

Under ledelse av de tre anglozionistiske stormaktene innenfor NAZI-Imperiet og dets NAZI-Allianse (NAto-ZIonistisk-Allianse), USA, England og Canada har Norge latt seg drive inn i en ekstremt aggressiv sivilisasjonskrig mot den russiske verden generelt og Russland og dets allierte og venner spesielt. Den åpne militære konflikten startet NAZI-Alliansen med sitt bomberegn over Serbia den 24. mars 1999.

At europeiske hovedsteder igjen skulle bli mål for anglozionistens bombekampanjer fant jeg den gangen utrolig, men sett i NAZI-Imperiets agenda om globalt enevelde føyet det seg inn i et etterhvert velkjent mønster. Dagens leder for NAZI-Alliansen, Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg fulgte opp i 2011 med bombekampanjen og folkemordet på Libya som ble ødelagt som velfungerende stat. Noe som også var meningen med bomberegnet siden det skaper kaos og et geopolitisk klima som NAZI-Imperiet vet å utnytte til sin fordel.

Krigskampanjene til NAZI-Alliansen har bare fortsatt i form av rene militære felttog via fordekte operasjoner til "Regime-Change" i land det ikke var aktuelt eller nødvendig å bombe. Som Ukraina. NAZI-Alliansen har fulgt tett opp der USA har gått foran og i Ukraina har det norske naziregimet gitt hundrevis av millioner i finansiell hjelp som har muliggjort det jødiskdominerte kuppregimet i Kiev og dets nazibataljoner mulighet til å drive ren utryddelseskrig mot den russiske befolkningen i landet. Flere titusener er drept og såret og over to millioner drevet på flukt.

Dette har skjedd som ledd i NAZI-Alliansens utvidelse østover i Europa stikk i strid med de kjente avtalene og forsikringene som ble gitt som forutsetning for Tysklands gjenforening og Russlands tilbaketrekning av tropper fra de tidigere sovjet-statene.

Det norske Forsvaret og dets ledelse og kontrollorgan i Stortinget gjør seg, så langt jeg kan se, skyldig i de samme forbrytelsene mot Freden som de tyske lederne ble dømt til døden og hengt for i 1946. Skulle NAZI-Alliansen tape den pågående sivilisasjonskrigen mot Russland vil dere risikere den samme skjebnen. Det er greit nok siden dere selv har lagt opp til det. Det som derimot ikke er så greit er at vi ikke-nazister dras med i dragsuget av den aggressjonen dere nå fører når den eskalerer til europeisk storkrig.

Dere har påtatt dere et ansvar dere ikke har mandat til gjennom aktiv deltagelse i NAZI-Alliansens aggressive sivilisasjonskrig og innringing av Russland. Dette er angrep og ikke forsvar.

Skulle dere være uenige i noe i denne mailen utfordrer jeg dere til åpen og direktesendt debatt om temaet.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)