.:Vigrid Forsiden:.

Elevorganisasjonen må stille opp for elever og lærlinger
12. februar 2020

Elevorganisasjonen - for Jødisk Hjernevask eller Sannhet??

============ Original Message ============
Sent: Tuesday, February 11, 2020 at 7:20 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To:Tillitspersoner i Elevorganisasjonen

Subject: I disse Coronavirus-tider

Til tillitspersonell innen Elevorganisasjonen (EO).

Elevorganisasjonen har som mål å sikre elever og lærlingers påvirkning av skoletilbudet slik at det gir elever og lærlinger et best mulig utgangspunkt for et voksent yrkesaktivt liv. For å nå det målet gjør dere blant annet (sitat fra EO sitt nettsted): "Vi representerer og taler alle elever og lærlinger sin sak til politikerne, media og samfunnet ellers."

Problemet er bare at uansett hvor mye dere i Elevorganisasjonen påvirker og jobber med lærere og andre av skolenes personell så er det på flere viktige områder beslutninger som tas høyt over hodet på skolenes personell. Da må EO stile høyere, noe dere selv sier i ovennevnte sitat.

Coronaviruset som sprer seg i dag og dreper folk som smittes er ikke det eneste parasittiske systemet som ødelegger oss og samfunnet vårt. Vi har mye alvorligere elementer enn det som gjennom mange år har fått fotfeste hos oss og er grunnleggende i hjernevaskingen av dere elever og lærlinger: Nemlig HoloCa$h-løgnviruset som den parasittiske jødedommen har spredd i alle vestlige samfunn og  infisert Norges i sin tid sunne skolesystem med.

Nå tror ikke jeg at dere i EO kan påvirke spreding av Coronaviruset, men jeg er faktisk overbevist om at dere, om dere har baller nok til det, kan påvirke og ta knekken på det parasittiske jødiske HoloCa$h-viruset som ødelegger hjernene deres og evnen deres til å tenke logisk og selvstendig.

Skulle dere være interessert i gjøre noe med denne parasitten og hjernevaskingen basert på jødeløgner og latrinerykter kan dere besøke nettstedet jeg driver, vigrid.net, hvor dere vil finne beviser for at HoloCa$h er både løgn og svindel.

Er det noe dere lurer på i den anledning er det bare å kontakte meg for avklaring. Lykke til i arbeidet videre og for en skole basert på kritisk tilnærming fri for løgnbasert hjernevask.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)