.:Vigrid Forsiden:.

Vil DNB en ny Breivik?
23. september 2016

----- Original Message -----
Sent: Friday, September 23, 2016 at 1:10 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: nybedriftskunde@dnb.no, Kundeoppfolging.bedrift@dnb.no, anh@sivilombudsmannen.no, post@finanstilsynet.no, arkiv.postmottak@fin.dep.no, redaksjonen@dss.dep.no, 04800@dnb.no

Subject: Klage på diskriminering

Til DNB, Sivilombudsmannen, Finanstilsynet, Finansdepartementet og Regjeringen.

Den 19. mai 2016 søkte jeg om å få opprette en bankkonto i DNB på vegne av den registrerte foreningen Vikingpartiet med hensikt å kunne stille til Stortingsvalget i 2017.

Først etter flere purringer og nærmere to måneder får jeg et avvisende svar fra DNB hvor de nekter meg konto for Vikingpartiet.

Dette er ikke bare rendyrket og ubegrunnet diskriminering av meg som kunde, men også i praksis en effektiv hindring og sabotering av mine grunnlovsfestede rettigheter om fri politisk organisering. Man kan ganske enkelt ikke drive politisk partivirksomhet i et Stortingsvalg uten en bankkonto for partiet.

At Norges klart største bank, hvor jeg i mange år har hatt et plettfritt personlig kundeforhold, tillater seg en slik arrogant diskriminering er uhørt. Og det desto mere siden Den Norske Stat er største aksjonær og overførte den folkeeide Postbanken til storbanken.

DNB er, i praksis, med det også å anse som en del av det offentlige (statlige) finanssystemet noe som burde tilsi ekstra ansvarlighet i forhold til Den Norske Grunnloven og lover og regler som gjelder for å hindre diskriminering i samfunnet.

Vi har tidligere, den 22. juli 2011, sett hva slik diskriminering fører til i praksis når hele det norske maktapparatet diskriminerer politisk ukorrekte aktører. Også den gang basert på diskriminering og trakassering av meg som person. Når DNB nå fortsetter i det samme sporet må det tolkes som at man vil det samme resultatet; Militær aksjonering siden sivil og lovlig virksomhet diskrimineres mot og gjøres umulig i praksis.

Jeg forlanger derfor både på vegne av meg selv og av hensyn til samfunnet generelt at DNB oppretter en bedriftskonto for Vikingpartiet slik at vi kan starte vår grunnlovsfestede virksomhet i praksis.

Jeg krever også at de offentlige instanser denne mailen er sendt  til griper inn overfor DNB's ledelse og får dem til å ta til fornuften.

Skulle DNB likevel velge å opprettholde diskrimineringen av meg og Vikingpartiet påtar de seg et klart ansvar for de skadevirkninger diskrimineringen kan føre til.

Med Nordisk Vikinghilsen

Tore W. Tvedt
Vikinpartiet

€€€€€€€€€€€€€€€ Her er DNB's avslagsmail €€€€€€€€€€€€€€€

Sent: Thursday, July 07, 2016 at 1:08 PM
From: "Kundeoppfølging bedrift"
To: "tvedt@mail.com"
Subject: Nytt kundeforhold

Viser til mottatt dokumentasjon vedrørende ønske om å etablere kundeforhold i DNB Bank ASA for selskapet 913 424 468 - Vikingpartiet.

Etter samlet vurdering finner vi dessverre ikke å kunne etablere kundeforholdet.

Begrunnelse for avslaget vil ikke bli gitt.

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)