.:Vigrid Forsiden:.

Dagbladet utfordres om Coronapandemitall
9. april 2020

Dagbladet: Slik dekker vi coronakrisen

Sjefredaktør Alexandra Beverfjord i Dagbladet er en vakker dame nettopp av den typen jeg gjerne skulle sendt et kjærlighetsbrev til. Blond, vakker, intelligent og full av empati og omsorg for oss andre i disse Coronapandemitider.

Men så ble jeg så irritert på den måten Dagbladet dekker Coronaepidemien på hvor bare isolerte Coronatall brukes uten kvalifisering eller relativisering hva sykdommer og historie angår at det ble en litt sur og kritisk mail i stedet. Jeg håper Alexandra tilgir meg det og kanskje får lyst på en kaffekopp i Notodden en dag vi kan sitte ved det samme bordet og småprate litt:)

============ Original Message ============
Sent: Wednesday, April 08, 2020 at 11:36 PM
From: "Tore W. Tvedt"
To: hvar@db.no, abe@dagbladet.no, fha@dagbladet.no, ger@dagbladet.no, shv@dagbladet.no, kos@dagbladet.no

Subject: Dagbladet "lyver" om Coronapandemien

Til Dagbladets ledelse

I anledning Dagbladets dekning av Coronapandemien i Norge.

Dagbladet har daglig en omfattende og intensiv dekning av forksjellige virkninger tiltakene basert på Coronapandemien har her til lands. Desverre er dekningen så ensidig og snever at den mere fremstår som løgn, bedrag, svindel og forsøk på å innbille befolkningen at Coronapandemien er noe helt annet enn den dokumenterbart er. Basert på de tallene jeg nevner nedenfor i mailen.

Et ferskt eksempel: I dag har Dagbladet denne overskriften på sin 1. side på nett:

Stor sensasjon, massefrykt, forferdelige greier, massedød, pass deg, følg myndighetens råd også videre i samme duren kan dette bildet tolkes som. Og det er sikkert også Dagbladets mening.

Ikke en gang eller et eneste sted har jeg i Dagbladet sett Coronapandemiens antall døde satt opp mot hvor mange som dør i de årlige influensaepidemiene vi har i Norge og som ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) i gjennomsnitt krever 900 liv hvert år. I influensasesongen 2017/18 krevde influensaen ifølge FHI 1.400 døde.

I tillegg sier norsk statistikk ifølge FHI at det dør ca 3.200 pr måned av aldersdemens, kreft, lunge og hjertesykdommer. Det gir 100 døde pr døgn i gjennomsnitt.

Na er det altså dødd over 100 personer i Norge med påvist Covid-19-virus i løpet av 6-7 ukene folk har dødd av det i Norge. Altså godt under 100 pr måned.

Når vi så tar i betraktning at media melder en klar sammenheng mellom døde med Covid-19 i blodet og alder samt andre alvorlige sykdommer så må vi gå utifra at mange av dem som rubriseres som Coronadøde i virkeligheten uansett ville dødd av de underliggende sykdommene og alder og derfor mangler i disse statistikkene og dermed reduserer de tallene media oppgir som såkalte Corona-døde.

Setter vi det tallet til halvparten kommer vi til at ca. 45 personer er døde i en måned av Covid-19 (og det er et høyt estimat) opp imot de 3.200 som er det vanlige månedstallet for alder og sykdom ser vi at det er neglisjerbart.

Går vi tilbake til 2017/18-influensaen som drepte 1.400 ifølge FHI og sprer det på 4 måneder som er rimelig epidemiperiode gir det ca 350 virusdøde pr måned. Altså nesten 10 ganger så mange som årets Coronavirus har fått skylden for.

Jeg krever derfor at dere i Dagbladet redegjør i avisen deres for: Hvordan er antall døde i Coronaepidemien målt opp imot andre dødsårsaker i samme periode og historisk og målt opp imot tidligere influensaepidemier, særlig 2017/18-perioden, slik at vi som leser avisen kan vurdere hvor alvorlig dette egentlig er historisk og relativt sett.

Har dere behov for å diskutere tallene med meg står jeg selvsagt vederlagsfritt til tjeneste som et bidrag til landsdugnaden vår.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)